x
Wyszukaj w serwisie
x

Oświadczenie Burmistrza

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC
W SPRAWIE ZWOŁANIA XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ

 

W związku z kontrowersjami dotyczącymi zwołania sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2020 roku pragnę poinformować mieszkańców mojej Gminy o faktach w tej sprawie.

 

Rozważałem możliwość przeprowadzenia sesji w sposób zdalny. Jednak stan prawny w dniu podejmowania decyzji tj. 26 marca 2020 roku na to nie pozwalał.

 

W Gazecie Prawnej Nr 59 z dnia 25 marca 2020 roku jest artykuł, w którym Wojewoda Opolski uznał, że nie ma podstaw prawnych by radni podejmowali uchwały zdalnie. Jednocześnie ani rząd ani sejm nie uchylił obowiązku przestrzegania terminów wynikających z przepisów prawa w tym rzeczywiście trudnym okresie życia Polaków.

 

W związku z powyższym poprosiłem Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym i procedowanie tylko niezbędnych uchwał a mianowicie:

 

 1. zmian w budżecie na 2020 roku - co pozwoli na realizację projektów „Aktywizacja seniorów na wsi” Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz zabezpieczenie wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale 85401 (świetlice szkolne) - bez podjęcia uchwały nie można wypłacić pensji dla nauczycieli w świetlicach,
 2. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy. Ustawowy termin przyjęcia tej uchwały to 31 marca 2020 roku,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (po uwagach do tej uchwały Nadzoru Wojewody Opolskiego),
 4. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny - termin ustawowy to 31 marca 2020 roku.

 

Z uwagi na fakt iż, nie odbyły się komisje Radni zostali poproszeni o zapoznanie się z materiałami i zgłaszanie pytań w formie elektronicznej aby można było szybko (ok. 20 minut) zagłosować.

 

Na sali obrad Rady będą 23 osoby (jeżeli w obradach będą uczestniczyć wszyscy Radni) – odstępy ok. 2 metrów pomiędzy krzesłami dla Radnych, maseczki ochronne i rękawiczki oraz środki dezynfekujące będą Radnym rozdawane przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego wobec czego mamy zapewnione bezpieczeństwo zgodnie z wymogami GIS.

 

Z informacji dodatkowych w dniu 26 marca odbyła się sesja Rady Miasta w Kędzierzynie, sesja Rady Miasta w Opolu, sesja Rady Miasta w Wiśle, w dniu 30 marca odbywają się sesje Rady Powiatu w Chodzieży, Rady Miasta Białystok, Rady Gminy Nieporęt – często są to sesje zwoływane w trybie planowym z bardzo obszernymi porządkami obrad np. w dniu 30 marca 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach na której w porządku znalazło się aż 15 projektów uchwał.

 

W moim przekonaniu podjęte przez nas środki bezpieczeństwa są wyższe niż większość naszych mieszkańców ma np. przy robieniu zakupów.

 

Po uchwaleniu pakietu ustaw potocznie zwanych „tarczą antykryzysową” co nastąpi  najszybciej z dniem 1 kwietnia poczynię starania aby przygotować środki techniczne do zdalnego głosowania w trakcie obrad RM w Głubczycach, choć mam nadzieję, że następne obrady RM odbędą się już po ustąpieniu epidemii.

 

 

BURMISTRZ GŁUBCZYC
Adam Krupa

Data publikacji: 30-03-2020 14:15
Data modyfikacji: 30-03-2020 14:22
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora