x
Wyszukaj w serwisie
x

OGŁOSZENIE II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2020 roku w sferze pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Data publikacji: 23-12-2019 09:17