x
Wyszukaj w serwisie
x

Rolniku pamiętaj!

PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

NIESIE ZA SOBĄ WIELE NIEBEZPIECZEŃSTW,

KTÓRYCH NASTĘPSTWEM MOGĄ BYĆ WYPADKI

LUB CHOROBY ZAWODOWE.

 

ZAWSZE JEST TO TRAGEDIA DLA RODZINY,

A DLA GOSPODARSTWA STRATA NIE DO NAPRAWIENIA.

 

KRUS przypomina:

 1. Jeżeli uległeś wypadkowi w rolnictwie, zgłoś go jak najszybciej do najbliższej Placówki Terenowej Kasy lub Oddziału Regionalnego. Nie czekaj na zakończenie leczenia.

 

 1. Zgłoś wypadek bez zbędnej zwłoki – zalecane do 14 dni. Zbyt późne zgłoszenie może uniemożliwić ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, co może spowodować odmowę prawa do odszkodowania.

 

 1. Zgłoszenie wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub mailowo.

 

 1. Uprawnionym do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie jest poszkodowany (rolnik, domownik, pomocnik rolnika), podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku.

 

 1. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:
 1. ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 2. członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

 

 1. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:
 1. spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
 2. będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

 

 1. Każdy wypadek rozpatruje się indywidualnie.

 

 1. Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego w wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM, MIMO LICZNYCH ZAGROŻEŃ, NIE MUSI BYĆ NIEBEZPIECZNA.

STOSUJĄC NA CO DZIEŃ ZASADY BEZPIECZNEGO ŻYCIA I PRACY W GOSPODARSTWIE WIELU NIESZCZĘŚĆ MOŻNA UNIKNĄĆ.

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU USZCZERBKU NA ZDROWIU NIGDY NIE ZASTĄPIĄ ŻYCIA, ZDROWIA I PEŁNEJ SPRAWNOŚCI.

 

Proszę, zadbajcie o swoje zdrowie, dla siebie i swoich najbliższych.

 

Dyrektor OR KRUS w Opolu

Lech Waloszczyk

 

Data publikacji: 04-12-2019 10:40
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora