x
Wyszukaj w serwisie
x

Sukces Nowej Wsi

Dożynki-wojewódzkie-2019-001.jpeg

Sołectwo Nowa Wieś Głubczycka zdobyło bardzo wysokie, II miejsce w tegorocznym konkursie programu Odnowy Wsi „Piękna Wieś Opolska” w kat. „Najpiękniejsza Wieś” – organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Do konkursu wpłynęło 19 zgłoszeń, w tym 12 zgłoszeń w kategorii "Najpiękniejsza wieś" i 7 zgłoszeń w kategorii "Najlepszy projekt odnowy wsi"


Nagrodę dla Nowej Wsi Głubczyckiej w wysokości 15 000 zł wręczono 8 września podczas obchodów Dożynek Wojewódzkich w Lewinie Brzeskim. W imieniu Rady Sołeckiej i mieszkańców wyróżnienie odebrał Sołtys Nowej Wsi, Pan Adam Buchaniec.

 

Rolą konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania, których autorami są poszczególne sołectwa i indywidualni mieszkańcy. Ma inspirować i tworzyć płaszczyznę odniesienia dla naśladowców. Opiera się na założeniu, że na wsi najlepiej działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie.

 

Przez Najpiękniejszą Wieś należy rozumieć wieś „najpiękniejszą" w świetle kryteriów, gdzie piękno wizualne jest na drugim planie względem piękna wiejskiej wspólnoty - zorganizowanej, dynamicznej i osiągającej wymierne postępy, z silną i pielęgnowaną tożsamością.

 

Nowa Wieś Głubczycka należy do liderów programu Odnowa Wsi w województwie opolskim. Sołeccy liderzy z wielkim zaangażowaniem i umiejętnością realizują zadania związane z prężnym rozwojem miejscowości, pozyskiwaniem środków finansowych oraz realizacją śmiałych projektów.

 

Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie przypuszczał, że tak mała wioska licząca niespełna 300 mieszkańców, położona na obrzeżach województwa może stanąć w szranki z dużymi, typowo „śląskimi” wioskami z centrum Opolszczyzny i cokolwiek wygrać. Jednak determinacja, wizja i odpowiednie planowanie połączone z koordynacją wspólnoty mieszkańców przyniosły upragniony rezultat.

 

We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, rada sołecka i parafialna. Skupiają one wokół siebie członków różnych grup społecznych, którzy umiejętnie współpracują przy realizacji zadań mających na celu integrację mieszkańców. Wszystkie decyzje poprzedzają spotkania wiejskie, mieszkańcy, uczestniczą w opracowywaniu niezbędnych dokumentów.

 

Jednostka OSP oraz stowarzyszenie KGW są wnioskodawcami w wielu projektach, wykorzystując dla rozwoju miejscowości środki PROW (obie edycje programu), otwarte konkursy ofert oraz inne granty. Celem tych przedsięwzięć jest poprawa przestrzeni wsi (tworzenie miejsc rekreacji, integracji, działań kulturotwórczych, promocji kulinariów) oraz projekty społeczno-edukacyjne. Z efektów korzystają mieszkańcy i przyjezdni. Organizacje wnioskują samodzielnie, zabezpieczając środki, nabywając wciąż nowych kompetencji z zakresu zarządzania projektami i ich rozliczania. W okresie programowania 2007-2013 jednostka OSP wiodąca zrealizowała 4 operacje, w sumie na kwotę 60058,08 zł, w tym okresie już 3 na kwotę 297 800,06 zł. Koło Gospodyń Wiejskich uzyskało wsparcie na 3 projekty, w kwocie 89 814,00 zł. W sumie organizacje pozyskały na rozwój wsi od 2013 r. do teraz 431 881,07 zł.

 

Działalność organizacji i grup nieformalnych zastępuje niedogodności, takie jak brak szkoły, przedszkola, biblioteki. Adaptacja przestrzeni wiejskiej dla wyrażania różnych form aktywności była i jest skutecznym antidotum na te niedostatki. Wszystkie informacje o działaniach i wydarzeniach są publikowane na stronie nowawiesglubczycka.pl oraz profilu społecznościowym Facebook.

 

Niewątpliwym atutem Nowej Wsi Głubczyckiej jest położenie geograficzne. Malowniczo rozciągająca się wieś, otoczona lasami i polami stanowi idealne miejsce do zamieszkania. W ramach jednych z wielu projektów zrealizowanych we wsi, powstało centrum sportowe z boiskiem i kortem tenisowym, centrum wsi ze świetlicą i miejscem do plenerowych spotkań oraz liczne skwerki. W projekcie „Bioróżnorodności Opolszczyzny” nasadzono morwy, czereśnie oraz pamiątkowego dęba. Duża świadomość proekologiczna przyczynia się do dbałości o naturę, gospodarstwa na terenie wsi korzystają z ekologicznych szamb lub oczyszczalni przydomowych. Sołectwo wyróżnione zostało medalem z okazji 20-lecia Programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego oraz wyróżnieniem w ramach konkursu „Piękna Wieś Opolska”. 

 

Komisja konkursowa doceniła bardzo duże zaangażowanie i integrację mieszkańców w realizację projektów odnowy wsi, podnoszących jakość i standard życia. Poszukiwanie specyfiki i budowanie niepowtarzalnej oferty dla społeczeństwa jest w kryteriach oceny komisji na pierwszym miejscu.

 

Gratulujemy!

 

 

Data publikacji: 30-10-2019 11:43
Data modyfikacji: 30-10-2019 11:48
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora