x
Wyszukaj w serwisie
x

Minerały i flora na czesko-polskim pograniczu

PARK-MŁODZIEŻY---tablica-2018-zatwierdzona-1.jpeg

Zaproszenie Park Flory.jpeg

QR Link do strony.jpeg

Minerały i flora na czesko-polskim pograniczu

 

Numer projektu: CZ.11.2.45 / 0.0 / 0.0 / 16_013 / 0001335

Realizacja: 10/2017 - 08/2019

Całkowity koszt: 100 606,76 €

Koszt - Gmina Głubczyce: 58 345,45 €

Dofinansowanie z EFRR: 30 000 € (51,42%)

Finansowanie z Gminy Głubczyce: 28 345,45 € (48,58%)

 

W 2017 r. Gmina Głubczyce wraz z Miastem Vitkov z Republiki Czeskiej przystąpiły do wspólnego polsko-czeskiego projektu pn. „Minerały i flora na czesko-polskim pograniczu”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, mającego na celu podkreślenie walorów krajobrazowo-przyrodniczych obydwu regionów.

 

Wspólnym mianownikiem projektu po obu stronach granicy jest stworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku z uwzględnieniem bogactwa przyrodniczo-geologicznego, adresowanego do mieszkańców miasta i gminy Głubczyce oraz Vitkov, mieszkańców gmin i terenów ościennych.

 

Polska część projektu dotyczy rewitalizacji strefy wejściowej parku przy ul. Sobieskiego w Głubczycach, w ramach której zrealizowano w 2018 r. m.in.:

 • wymianę nawierzchni,
 • nasadzenia i uzupełnienia zieleni niskiej,
 • nowe elementy małej architektury,
 • ścieżkę dydaktyczną, dotyczącą istniejącego drzewostanu na terenie parku.

 

Powyższe zabiegi miały na celu wyeksponowanie roślinności charakterystycznej dla terenu Głubczyc i pogranicza. 

 

W Vitkovie natomiast powstaje Geopark, prezentujący zewnętrzną wystawę skał, typowych dla pogranicza czesko-polskiego, co bezpośrednio wiąże się z odpowiednim przygotowaniem i rewitalizacją terenu.

 

W ramach założenia zaplanowano promocję polsko-czeskiego projektu, która obejmować będzie m.in.:

 • stworzenie materiałów informacyjno-edukacyjnych o geologii i roślinności charakterystycznej dla terenów pogranicza,
 • sporządzenie na stronach internetowych gminy Głubczyce oraz miasta Vitkov zakładek informujących o zrewitalizowanych parkach,
 • uroczyste otwarcia obu plenerowych ekspozycji zewnętrznych,
 • cykliczne spotkania i imprezy plenerowe realizowane w obu parkach.

 

Projekt ma na celu zacieśnienie współpracy i relacji między ludnością terenów pogranicza, utrwalenie więzi oraz zawarcie nowych przyjaźni między grupami docelowymi Głubczyc i Vitkova, zanikanie dotychczasowych barier językowych i kulturowych, poznawanie wartości przyrodniczo-krajobrazowych.

 

 

Opracowała: Magdalena Grzywna
Urząd Miejski w Głubczycach


Spotkania organizacyjne

 

1 spotkanie organizacyjne

Spotkanie przedstawicieli stron projektu w Urzędzie Miejskim w Głubczycach celem określenia podziału zadań oraz realizacji samego projektu. Głubczyce 2017 r.

Autor zdjęć: Mateusz Kitka
© Wszelkie prawa do wykorzystania zastrzeżone


zagospodarowanie-terenu.jpeg

Zagospodarowanie terenu strefy wejściowej Parku przy ul. Sobieskiego (Park Flory)

Opracowane założenie – 2017 r.

Autor: Magdalena Grzywna
© Wszelkie prawa do wykorzystania zastrzeżone

Projekt zatwierdził: Wiesław Kowalik


Przystąpienie do realizacji inwestycji "Rewitalizacja części Parku przy ul. Sobieskiego (Park Flory) – lipiec 2018 r. / Roboty budowlane

 

© TV Pogranicze, Marian Pospiszel

Link do źródła: https://www.youtube.com/watch?v=Zc0NP9D8blo&feature=youtu.be


Postęp prac budowlanych – sierpień 2018 r.

 

© TV Pogranicze, Marian Pospiszel

Link do źródła: https://www.youtube.com/watch?v=2lSH4lRV1Zs&feature=youtu.be


Wybór minerału – Kamieniołom Jakubčovice nad Odrou – wrzesień 2018 r.

 

Wspólnym mianownikiem wypracowanego założenia jest bogactwo naturalne obydwu regionów. Wartościowym elementem partnera czeskiego jest bogactwo złóż mineralnych w postaci różnego rodzaju głazów narzutowych/minerałów. 

 

Celem podkreślenia wzajemnej współpracy polsko-czeskiej jest wyeksponowanie głazu narzutowego zlokalizowanego w północno-wschodniej części strefy wejściowej w rewitalizowanym parku. Minerał sygnalizuje charakterystyczne elementy regionu czeskiego, natomiast ich pełna ekspozycja znajdować się będzie w Geoparku w Vitkovie.

 

© TV Pogranicze, Marian Pospiszel

Link do źródła: https://www.youtube.com/watch?v=07kt7x_gW48&feature=youtu.be


Osadzanie minerału w Parku Flory – październik 2018 r.

 

Osadzenie minerału

Autor zdjęć: Magdalena Grzywna
© Wszelkie prawa do wykorzystania zastrzeżone


Ścieżka dydaktyczna

ŚCIEŻKA-DYDAKTYCZNA-2v.jpeg

Ścieżka dydaktyczna Parku Flory

Autor: Magdalena Grzywna
© Wszelkie prawa do wykorzystania zastrzeżone

Projekt zatwierdził: Wiesław Kowalik

 

Wartościowym elementem przyrodniczym, stanowiącym bogactwo naturalne miasta Głubczyce, jest jego starodrzew znajdujący się m.in. w Parku Miejskim, Parku przy Amfiteatrze, Alei Lipowej, na Cmentarzu Komunalnym itd. 

Park przy ul. Sobieskiego nie odbiega również od reguły.

W związku z tym w ramach zagospodarowania parku wprowadzono ścieżkę dydaktyczną, której początek wyznacza się w rewitalizowanej strefie wejściowej, z kontynuacją w pozostałej części parku, opisującą występujące na omawianym terenie gatunki drzew. 

Ścieżkę poprowadzono przez obszar parku, na którym stwierdzono występowanie gatunków drzew stanowiących bogactwo przyrodnicze warte wyeksponowania w formie trasy dla zwiedzających.

Wykorzystano istniejący układ komunikacyjny parku – aleje.

W ich zasięgu, przy wybranych drzewach ustawiono tabliczki informujące o danym gatunku. Podobne tabliczki zlokalizowano w strefie wejściowej parku, informują one o nowych nasadzeniach roślinnych (jedna z nich zawiera dodatkowo informację o głazie narzutowym). 

Dodatkowym założeniem było wzbogacenie nowo powstałego Parku Flory o nasadzenia roślinne.

Ponieważ w parku dominują drzewa liściaste, brak było natomiast nasadzeń np. bylin w granicy inwestycji urozmaicono skład gatunkowy flory przez nasadzenia: krzewów iglastych, krzewów liściastych, traw ozdobnych, bylin, roślin okrywowych, pnączy, wrzośców. 

Dobór gatunków w dużej mierze podyktowany jest rodzimymi gatunkami roślinnymi występującymi na Płaskowyżu Głubczyckim, tak by w maksymalnym stopniu podkreślić walory przyrodnicze regionu oraz wydłużyć sezon atrakcyjności parku.

Dodatkowym symbolem związku obu Partnerów oraz przenikania się roślinności i skał w przyrodzie jest zasadzenie Buku Pospolitego przy kamieniu pochodzącym z Vitkova. 

Celem założenia zrewitalizowanych zewnętrznych ekspozycji jest doskonalenie wiedzy i świadomości o geologii i roślinności wśród odwiedzających oba parki.
 

Opracowała: Magdalena Grzywna
Urząd Miejski w Głubczycach


 

Autor zdjęć: Magdalena Grzywna
© Wszelkie prawa do wykorzystania zastrzeżone


Galeria zdjęć

 

Park przed rewitalizacją – 2017 r.

Autor zdjęć: Magdalena Grzywna
© Wszelkie prawa do wykorzystania zastrzeżone

 

Park w trakcie rewitalizacji – 2018 r.

Autor zdjęć: Magdalena Grzywna
© Wszelkie prawa do wykorzystania zastrzeżone

 

Park po rewitalizacji – 2018/2019 r.

Autor zdjęć: Magdalena Grzywna, Mateusz Kitka
© Wszelkie prawa do wykorzystania zastrzeżone


PDFBroszura B5 pomniejszony GOOD.pdf (29,23MB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

(CZ): Technické informace: Soubor je k dispozici s online náhledem jako soubor PDF a jako příloha ke stažení. Pokud se náhled nezobrazí, obnovte stránku. V závislosti na rychlosti internetu se soubor může stáhnout na dlouhou dobu. Buďte trpěliví.


PDFFolder składanka A4.pdf (5,20MB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

(CZ): Technické informace: Soubor je k dispozici s online náhledem jako soubor PDF a jako příloha ke stažení. Pokud se náhled nezobrazí, obnovte stránku. V závislosti na rychlosti internetu se soubor může stáhnout na dlouhou dobu. Buďte trpěliví.


PDFGeopark - plakát - PL.pdf (874,63KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

(CZ): Technické informace: Soubor je k dispozici s online náhledem jako soubor PDF a jako příloha ke stažení. Pokud se náhled nezobrazí, obnovte stránku. V závislosti na rychlosti internetu se soubor může stáhnout na dlouhou dobu. Buďte trpěliví.


PDFLeták.pdf (720,57KB)


PDFPexeso.pdf (6,42MB)


Źródło: https://www.tvpogranicze.pl/wiadomosci/1090,mineraly-i-flora-na-czesko-polskim-pograniczu

 

Minerały i flora na czesko-polskim pograniczu - Geopark - PL-CZ / wersja 20 min.


Link do strony Partnera Wiodącego Projektu (Miasto Vitkov):

https://www.vitkov.info/dotace/ziskane-dotace/euroregion-silesia/horniny-a-flora-v-cesko-polskem-prihranici/horniny-a-flora-v-cesko-polskem-prihranici-1441cs.html?fbclid=IwAR34mkI9v6DeHzUcXqlpAta592KzKzOq25ZEZaHwHUy4338XJu4zwdQ825E

 

Data publikacji: 13-06-2019 12:48
Data modyfikacji: 01-07-2020 11:10
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora