x
Wyszukaj w serwisie
x

Tereny inwestycyjne

TI-dron-OBRYSY-DZIAŁEK.jpeg

INWESTYCJE W GMINIE GŁUBCZYCE

 

Jesteśmy największą gminą w województwie opolskim. Szczycimy się jednymi z najlepszych klas gleb w Polsce. Na ziemi głubczyckiej działają również największe kombinaty rolnicze kraju.

Położenie gminy

 

Naszym oknem na świat są dwie pobliskie autostrady: A4 od północy (40 km) oraz A1 od wschodu (45 km). Jesteśmy gminą położoną na południu Polski przy granicy z Czechami (15 km). W swych dążeniach rozwojowych stawiamy w pierwszej kolejności na komunikację rozbudowując konsekwentnie infrastrukturę drogową aby stworzyć nowe możliwości tranzytu na południe Europy.

 

Najkrótsza droga z centrum Polski na południe prowadzi właśnie przez Głubczyce!

Pobliskie ośrodki miejskie

 

W promieniu 40 km od Głubczyc znajdują się takie ośrodki miejskie jak: Prudnik, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Racibórz a po stronie czeskiej Karniów i Opawa. Na tym terenie działają m.in. firmy: Galmet, Elektromet, Azoty Kędzierzyn-Koźle, Eko-Okna, Kofola, Bosch. Dogodne położenie pomiędzy aglomeracją Opawy/Ostrawy a górnośląskim Raciborzem i opolskim Kędzierzynem-Koźle stwarza szansę do pozyskania kadr pracowniczych z tego regionu.

 

To potencjał dla rozwoju biznesu.

Partnerstwo

 

Wchodzimy w skład Subregionu Południowego województwa opolskiego. Od ponad 20 lat jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Dorzecza Gmin Górnej Odry należącego do Euroregionu Silesia. Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój i wzmacnianie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, ukierunkowanej na rozwój relacji kulturalnych, społecznych i gospodarczych poprzez skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na międzynarodowe projekty.

 

TERENY INWESTYCYJNE

 

Na przedmiotowym terenie możliwa jest realizacja szeroko pojętych usług, w tym handlu, gastronomii, rzemiosła, usług technicznych, usług publicznych, sportu i kultury. Uzupełniająco dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową, obiekty zaplecza technicznego, garaże, budynki gospodarcze i magazynowe. Obecnie teren użytkowany jest rolniczo. Właścicielem terenu jest Gmina Głubczyce.

 

Możliwa jest zabudowa produkcyjna, składy magazynowe, w tym zabudowa produkcyjnousługowa przy jednoczesnym zakazie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i ludzi, zakładów o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, składowisk odpadów, przeładunku i dystrybucji ropopochodnych.

 

Jako przeznaczenie uzupełniające zapisano w planie zabudowę usługową, budynki zaplecza technicznego, miejsca parkowania, komunikację wewnętrzną, infrastrukturę techniczną, zieleń urządzoną.

 

Dostęp do infrastruktury technicznej bez ograniczeń.


PDFTereny inwestycyjne - WPROWADZENIE.pdf


PDFTereny inwestycyjne 202107.pdf

PDFMapa sytuacyjna terenów inwestycyjnych - GŁUBCZYCE 20210721.pdf

 

Dane osób do kontaktu z przedsiębiorcami:

Mail zbiorczy:

 

Kazimierz Bedryj, Wiceburmistrz, 77 485 30 21 wew. 234,

Roman Wójcik, Naczelnik WRPiR, 77 485 30 21 wew. 224,

Mateusz Kitka, podinspektor WRPiR, 77 485 20 21 wew. 211,

 

Data publikacji: 27-05-2019 13:54
Data modyfikacji: 22-07-2021 11:50