x
Wyszukaj w serwisie
x

Raporty o stanie gminy

Zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – raport będzie omawiany na sesji Rady Miejskiej, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium.

 

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata.

 

W przedmiotowej debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być omawiany raport o stanie gminy.

 

Głubczyce, dnia 10 maja 2019 roku


PDFRAPORT O STANIE GMINY - 2018.pdf


PDFSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE ZA 2018 R.pdf

PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2018.pdf


Informacja techniczna: Powyższy plik Raportu o stanie Gminy Głubczyce za rok 2018, załączony jest jako plik PDF zarówno w wersji online oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu online, należy odświeżyć stronę (klawisz F5 lub zgodnie z interfejsem przeglądarki). W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

Data publikacji: 16-05-2019 12:20