x
Wyszukaj w serwisie
x

Konkurs "W kazdej kuchni są anioły"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

___________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

 

ogłasza konkurs

 

W KAŻDEJ KUCHNI SĄ ANIOŁY”

 

Zapraszamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na rzecz rozwoju wsi z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, instytucje prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD i inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Prosimy o składanie lub nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych ze stosownymi oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2011r. do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach:

Kategoria I: wyroby cukiernicze (pieczywo, ciasta, itp.),

Kategoria II: przetwory (owocowe, warzywne, zioła, miody, nalewki, itp.),

Kategoria III: wyroby garmażeryjne (sałatki, pasztety, wędliny, pierogi, itp.).

W celu wyłonienia najlepszego produktu spożywczego, powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:

- nazwę produktu spożywczego,

- walory smakowe,

- wygląd,

- formę prezentacji,

- składniki,

- tradycyjny przepis.

Produkt spożywczy przedłożony w konkursie „W KAŻDEJ KUCHNI SĄ ANIOŁY” powinien spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

PDFRegulamin konkursu.pdf (315,96KB)

PDFZałącznik nr 1.pdf (332,56KB)

PDFZałącznik nr 2-4.pdf (172,23KB)

PDFZałącznik nr 5-6.pdf (167,66KB)

PDFZałącznik nr 7.pdf (170,27KB)

 


 

Data publikacji: 15-09-2011 09:12