x
Wyszukaj w serwisie
x

Konkurs "Pod skrzydłami Anioła Stróża"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

___________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PłaskowyżDobrej Ziemi”

ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

 

ogłasza konkurs

 

POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA”

 

Zapraszamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na rzecz rozwoju wsi z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” i inne podmioty oraz osoby fizyczne zajmujące się rękodziełem artystycznym na obszarze działania LGD.

Prosimy o składanie lub nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych ze stosownymi oświadczeniami do dnia 22.09.2011r.do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

W celu wyłonienia najlepszej pracy, powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:

- nazwę,

- wygląd,

- formę prezentacji,

- tradycyjne techniki wytwarzania,

- pomysłowość,

- tematykę,

- estetykę pracy.

Prace zgłoszone na konkurs „POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA” powinny spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (441,37KB)

PDFRegulamin konkursu.pdf (296,23KB)

PDFZałącznik nr 1-3.pdf (379,03KB)

PDFZałącznik nr 4-5.pdf (167,80KB)

 

Data publikacji: 15-09-2011 09:07
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora