x
Wyszukaj w serwisie
x

Zakaz palenia śmieci

Przypominamy wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Głubczyce, iż obowiązuje 
ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
Uregulowane jest to przepisami prawnymi , ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców.
NIE PAL ŚMIECI! 
Spalając śmieci, zatruwamy siebie i  nasze najbliższe otoczenie.

 

W celu weryfikacji spalanych w piecach materiałów oraz podejrzeniu  spalania śmieci kontrolę może przeprowadzić Policja, Straż Miejska i upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

 

Za łamanie prawa grozi kara aresztu lub grzywny.

 

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł.

 

NIE PAL W PIECU!!!

•  plastikowych pojemników i butelek po napojach,
•  kartonów po mleku i sokach,
•  zużytych opon,
•  innych odpadów z gumy,
•  przedmiotów z tworzyw sztucznych,
•  elementów drewnianych pokrytych lakierem,
•  odzieży, obuwia, sztucznej skóry,
•  opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
•  opakowań po farbach i lakierach,
•  pozostałości farb i lakierów,
•  plastikowych toreb z polietylenu,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych (gazety kolorowe).

 

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:


•    pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,
•    tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
•    tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
•    dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
•    chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
•    cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
•   dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.
UWAGA!!!

 

Odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, powstałej w wyniku spalania odpadów, jest częstą przyczyną zapalania się instalacji i pożaru domu.

 

W paleniskach domowych powinniśmy spalać wyłącznie te paliwa, dla których zostały one zaprojektowane.

Data publikacji: 15-02-2019 13:37
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora