x
Wyszukaj w serwisie
x

Wskazówki i komunikaty dla rolników

PDFapel do rolników.pdf (168,66KB)

Wolne miejsca na rehabilitację rolników w opolskim KRUS

Drodzy Rolnicy z województwa opolskiego.

Dysponujemy wolnymi miejscami na turnusy rehabilitacyjne. Wyjazd od zaraz.

Wnioski można składać w każdej Placówce Terenowej KRUS lub w Oddziale Regionalnym w Opolu.

 

Dyrekcja Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu


Izba Rolnicza w Opolu informuje o spotkaniu rolników z przedstawicielem OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w Opolu w kwestii rozdysponowania gruntów na terenie powiatu Głubczyckiego. Spotkanie, odbędzie się w dniu 26 stycznia br. w godz. 10.00 - 14.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach, które ma na celu przedstawienie planów dotyczących alokacji ziemi rolniczej która wróciła do Zasobu Skarbu Państwa.

Prezes IR w Opolu
Marek Froelich

PDF20240117 Informacja Prezesa IR w Opolu.pdf (122,99KB)


PDF20240104 Ws badań mięsa świń i dzików na użytek własny w kierunku włośni.pdf (564,88KB)


Plakat - RYCZAŁT DLA MAŁYCH GOSPODARSTW.jpeg

W 2023 roku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw .

 

Płatność dla małych gospodarstw może być przyznana rolnikowi, jeżeli:

 1. złożył on wniosek o przyznanie płatności na rok 2023 (w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.), w którym łączna powierzchnia użytków rolnych , będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r., wynosi nie więcej niż 5 ha
 2. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 do podstawowego wsparcia dochodów zostanie zatwierdzona powierzchnia wynosząca co najmniej 1 ha
 3. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2022 przez tego rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, powierzchnia zatwierdzona do jednolitej płatności obszarowej (JPO) była większa od zera .

 

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie wnioskowane we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 finansowane w 100% z budżetu UE (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

 

Jednak rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie krajowe finansowanego w 100% z budżetu krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) otrzymają także te płatności.

 

Niezależnie od tego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023, złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

 

Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustalana będzie jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej na złote z zastosowaniem kursu wymiany euro.

 

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ) złożyć w aplikacji eWniosekPlus skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Agencji .

 

Na stronie internetowej ARiMR znajduje się także Instrukcja opisująca w jaki sposób dołączyć do złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw.

 

Płatnością dla małych gospodarstw powinni zainteresować się przede wszystkim rolnicy, w gospodarstwach których powierzchnia użytków rolnych w roku 2023 wynosi nie więcej niż 5 ha i we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegają się tylko o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną.

 

===

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 147a ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412 ze zm.) wprowadzonym ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–20271 (Dz. U. poz. 1530)

 

Źródło: Przesłane przez OODR


LISTA DZIAŁEK, KTÓRE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BĘDĄ PRZEKAZANE DO DZIERŻAWY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH PO ZAKOŃCZENIU UMOWY DZIERŻAWY ZE SPÓŁKĄ TOP FARMS

PDFKOWR lista działek do dzierżawy dla rolników po Top Farms.pdf (6,07MB)


PDFgrunty ulotka 12.pdf (40,62KB)


ROZPORZĄDZENIE NR 2/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GŁUBCZYCACH
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2023 z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu głubczyckiego

 

PDFakt.pdf (1,97MB)


Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDFRozporządzenie PLW w Głubczycach nr 1-2023.pdf (2,01MB)


PDFZasady dot. koniowatych 03 01 2023.pdf (901,91KB)


Jesteś rolnikiem? Chcesz sprzedawać płody rolne? A może jesteś zainteresowany kupnem towarów bezpośrednio od rolnika?

Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedziałeś twierdząco, koniecznie wejdź na stronę internetowej giełdy rolnej agro-market24.pl

Agro-Market24 to nowoczesna internetowa giełda rolna. Skupiamy społeczność rolną i sadowniczą w jednym miejscu. W Agro-Market24 producenci i kupujący mogą w łatwy i szybki sposób nawiązać współpracę. Możesz dodawać ogłoszenia, przeglądać listę ogłoszeń, kontaktować się z innymi użytkownikami przez komunikator i przede wszystkim zawierać transakcje.


DODAJ DARMOWE OGŁOSZENIE


Kto korzysta z Agro-Market 24?

Na Agro-Market 24 coś dla siebie znajdą wszyscy:

 • Sadownicy
 • Rolnicy
 • Dystrybutorzy produktów rolnych
 • Eksporterzy produktów rolnych
 • Importerzy produktów rolnych
 • Hurtownicy produktów rolnych

Zapraszamy!


W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie wsi Równe, gmina Głubczyce, powiat głubczycki, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głubczycach przekazuje do rozpowszechnienia opracowane materiały propagandowo-edukacyjne w tym zakresie.

Ważnym czynnikiem jest dokonanie przyjęcia zgłoszeń miejsc utrzymywania drobiu lub innych ptaków (wzory druków były rozpowszechniane na poziomie gmin).

Obowiązujące zasady bioasekuracji gospodarstw i zdyscyplinowanie w tym zakresie przyczynią się do zminimalizowania ewentualnych niepożądanych zdarzeń.

PDFuwaga-hpai-ulotka.pdf (381,39KB)
PDFZalecenia.pdf (1,79MB)

PDFRozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu głubczyckiego.pdf (2,14MB)Traktor pole.jpeg

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z dużym ryzykiem wypadków.

 

Ważne jest, aby rolnik odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie, pracujący na wielu stanowiskach, wymagających odmiennych umiejętności był świadomy zagrożeń, potrafił je zidentyfikować, przejął inicjatywę, kontrolował ryzyko, był dobrze zorganizowany, zadbał o bezpieczne otoczenie i stanowisko pracy w swoim gospodarstwie, stale poszerzał wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz dawał przykład i motywował innych.

 

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Od wiedzy i doświadczenia właścicieli gospodarstw zależy, czy odpowiednio zorganizują sobie pracę z uwagi na jej specyfikę, a mianowicie zróżnicowanie czynności czy sezonowe nasileniem prac.

 

W wyniku zdarzeń wypadkowych zgłoszonych przez rolników do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach w 2021 r. odnotowano między innymi upadki osób. Ta grupa wypadkowa występuje najliczniej wśród zgłoszeń, dokonywanych przez rolników z powiatu głubczyckiego, kędzierzyńsko – kozielskiego, a także prudnickiego.

 

Przyczyn upadków osób pracujących w gospodarstwie jest wiele. Należą do nich w szczególności:

 • niekorzystanie z podestu/rusztowania podczas pracy na wysokości,
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabiny,
 • brak zabezpieczenia drabiny przed przechyłem i osunięciem,
 • nieodpowiedni rodzaj drabiny /rozstawna używana jako przystawna o nieodpowiedniej długości do aktualnego zastosowania/,
 • zły stan techniczny drabiny /domowa konstrukcja/,
 • nieużywanie środków ochrony indywidualnej podczas prac na wysokości – szelek bezpieczeństwa, kasku ochronnego,
 • nieprawidłowy sposób schodzenia z przyczepy – brak drabiny,
 • niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności,
 • pośpiech,
 • nierówna i śliska nawierzchnia podwórza,
 • nieodpowiednie obuwie,
 • nieodpowiednie oświetlenie,
 • wykonywanie pracy podczas niedyspozycji zdrowotnej.

 

Ryzyko zaistnienia wypadku można zminimalizować, by nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia.

Zaleca się, aby:

 • przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej, odpowiednią stabilność i wytrzymałość na przewidywane obciążenia, a przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach. Podczas pracy na podwyższeniu, wymagającej wychylenia się poza obrys urządzenia albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała należy stosować sprzęt chroniący przed upadkiem tj. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa oraz hełm ochronny.
 • podczas wchodzenia i schodzenia z wysokości stosować zasadę trzypunktowego podparcia (dwie stopy i dłoń lub dwie dłonie i stopa powinny stykać się z drabiną),
 • wchodzić i schodzić należy przodem do drabiny w taki sposób, by znajdować się między podłużnicami, trzymając się rękoma szczebli (a nie podłużnic),
 • zapędzać drób spokojnie, zwłaszcza mając na uwadze nierówność terenu oraz pomiot z chowu drobiu,
 • stosować obuwie robocze dostosowane do rodzaju i warunków wykonywanej pracy – odpowiednie są obuwie na płaskiej podeszwie, sznurowane, z protektorem, za kostkę,
 • zwracać uwagę na stan obuwia roboczego, czy nie jest zużyte lub zabrudzone,
 • drabina była właściwa do aktualnego zastosowania – nie używać drabiny przystawnej jako rozstawnej ani drabiny uszkodzonej,
 • drabina przystawna odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy była solidnie ustawiona pod kątem 65 – 75 stopni i wystawała co najmniej 0,75 m nad powierzchnię, na którą się wchodzi,
 • drabina była zawsze zabezpieczona przed przechyłem i poślizgiem – musi być ustawiona na płaskim, stabilnym podłożu i powinna być przymocowana dla zapewnienia stateczności,
 • podczas schodzenia bądź wchodzenia na przyczepę każdorazowo korzystać z drabiny odpowiedniej długości, bez uszkodzeń i wad, wykonanej z mocnych podłużnic i szczebli,
 • zarówno przy wchodzeniu, jak i schodzeniu z przyczepy bezwzględnie przyjmować prawidłową pozycję ciała – twarzą do szczebli,
 • na bieżąco usuwać wszystkie uszkodzenia podłoża (m.in. wgłębienia) jak również wygrodzić wybieg dla drobiu, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się, upadku i dotkliwych urazów ciała,
 • używać urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości i środków ochrony osobistej.

 

Przestrzeganie zasad bhp opłaca się, biorąc pod uwagę skutki wypadków, chociażby te, związane z doznanym bólem i cierpieniem, trwałym inwalidztwem, a nawet śmiercią, poniesionymi kosztami leczenia czy dezorganizacją pracy w gospodarstwie rolnym i wysokimi kosztami rehabilitacji.

 

Przypominamy Państwu, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej należy zgłosić ten fakt bez zbędnej zwłoki: osobiście, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Zgłaszając wypadek za pośrednictwem ePUAP można również złożyć Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

 

Mając na uwadze sytuację epidemiczną zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej www.krus.gov.pl i zapoznania się z broszurami prewencyjnymi KRUS na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

 

Z życzeniami bezwypadkowej pracy

Barbara Ziółko
Główny Specjalista
w Placówce Terenowej KRUS w Głubczycach


PIW bioasekuracja trzoda.jpeg

INFORMACJA

DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

 

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

 

Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła od kwietnia 2021r. w tym zakresie 17 792 szkoleń i kontroli instruktażowych gospodarstw dla rolników utrzymujących świnie.

 

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby pomóc Państwu w spełnieniu tego wymagania przypominam o nim oraz informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin dostępne są wzory dokumentów:

 

 

Należy podkreślić, że wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki w tym zakresie.

 

Apeluję do Rolników, właścicieli gospodarstwa utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r.

 dr n. wet. Mirosław Welz
Główny Lekarz Weterynarii

PDF20211103 PIW bioasekuracja trzoda info na www.pdf (117,77KB)


Dotyczy: niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin "Problem nielegalnej desykacji, polegającej na suszeniu części zielonych roślin gryki i prosa za pomocą środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję czynną glifosat (...)"

 

PDFzałącznik 210602_MRiRW_ulotka_stop_a4_210x297(2).pdf (351,00KB)

 


PDFKomunikat specjalny - PSZCZOŁY 2021.pdf (57,10KB)

PDFInformacja - STOSOWANIE (sprzęt naziemny).pdf (58,51KB)

 


PDFKOWR eRolnik fundusze promocji produktów rs.pdf (64,72KB)

 


PDF20210513 ASF Rolnictwo.pdf (1,61MB)

 


PDFUlotka informacyjna str. 1.pdf (3,87MB)

PDFUlotka informacyjna str. 2.pdf (3,00MB)

PDFApel.pdf (1,00MB)

PDFZalecenia.pdf (1,79MB)


wolf-2952937_1920.jpeg

Nawiązując do wzrastającej liczby doniesień dotyczących sytuacji konfliktowych i potencjalnie niebezpiecznych z udziałem wilka na terenie Polski, przekazujemy zasady działania i zalecenia wypracowane przez ten organ na wypadek wystąpienia konfliktu na linii wilk - człowiek.

 

Gdy spotkasz wilka...

 1. Nie dokarmiaj wilków; jeżeli wilk wydaje się być osłabiony, chory, nie utrzymuje dystansu 30 m od człowieka zawiadom wójta właściwej miejscowo gminy.
 2. Na terenie posesji oraz podczas pobytu w lesie nie pozostawiaj niezabezpieczonej żywności lub jej resztek, dotyczy to również żywności dla psów i kotów.
 3. Zabezpieczaj pojemniki na odpady.
 4. W okresie między zmierzchem a świtem, zabezpieczaj zwierzęta domowe, psy w pomieszczeniu lub w kojcu – nie na uwięzi - taki pies staje się wyjątkowo łatwą ofiarą. W lesie prowadź psa na smyczy.
 5. Nigdy nie zabieraj ze sobą ani nie dotykaj napotkanego w lesie szczenięcia wilka, jeżeli wiesz o sytuacji, że ktoś przetrzymuje szczenię wilka, natychmiast zawiadom Policję – takie zwierzęta jako dorosłe mogą być niebezpieczne dla ludzi, w tym dla przetrzymującego.
 6. Zabezpieczaj zwierzęta gospodarskie. Za zabite lub ranne zwierzęta gospodarskie pozostawione od zmierzchu do świtu bez zabezpieczenia Skarb Państwa nie wypłaca odszkodowań. W razie wątpliwości w wybraniu sposobu zabezpieczenia możesz skontaktować się z RDOŚ w Opolu lub skorzystać z fachowych informacji znajdujących się na stronach internetowych Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

 

PDFWILKI - PROCEDURA POSTĘPOWANIA.pdf (311,44KB)

 

Opis zachowań wilków oraz ocena powstałego ryzyka dla bezpieczeństwa ludzi wraz z zalecanymi działaniami

 

(w oparciu o instrukcję Large Carnivore Initiative for Europeeksperckiej Komisji ds. Przetrwania Gatunków Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

 

Zachowanie

Ocena

Zalecane działania

Wilki przechodzą w pobliżu zabudowań nocą.

Nie ma zagrożenia

Nie ma potrzeby podejmowania działań.

Wilk przechodzi w zasięgu wzroku w pobliżu osad/rozproszonych budynków w dzień.

Nie ma zagrożenia

Nie ma potrzeby podejmowania działań.

Wilk nie ucieka natychmiast po zauważeniu pojazdów lub ludzi. Zatrzymuje się i przygląda.

Nie ma zagrożenia

Nie ma potrzeby podejmowania działań.

Wilk jest obserwowany przez kilka dni w odległości poniżej 30 m od zamieszkałych budynków (powtarzające się zdarzenia przez dłuższy czas).

Sytuacja wymaga uwagi. Możliwy problem wynikający z habituacji lub warunkowania pokarmowego (celowego lub nieumyślnego przywabiania wilka pokarmem).

Przeprowadzić analizę sytuacji. Poszukać atraktantów (np. składowiska z resztkami żywności) i usunąć je. Rozważyć użycie środków zniechęcających do korzystania z resztek pokarmu (tzw. warunkowanie awersyjne).

Wilk wielokrotnie pozwala podejść do siebie na odległość poniżej 30 m.

Sytuacja wymaga uwagi. Wskazuje na silną habituację. Możliwe problemy wynikające z warunkowania pozytywnego (np. przywabiania wilka pokarmem).

Analiza sytuacji. Rozważyć użycie środków odstraszających (kule gumowe i pociski hukowe) oraz zniechęcających do korzystania z resztek pokarmu!

Wilk wielokrotnie sam podchodzi do ludzi na odległość poniżej 30 m. Przejawia zainteresowanie ludźmi.

Wymaga uwagi / sytuacja krytyczna. Warunkowanie pokarmowe i silna habituacja mogą prowadzić do eskalacji zachowań zuchwałych u wilka. Może się pojawić ryzyko poranienia ludzi.

Wnikliwa analiza przyczyn tej sytuacji! Należy szybko wdrożyć działania odstraszające (kule gumowe i pociski hukowe). Jeśli działania odstraszające są nieskuteczne, szybko przeprowadzić usunięcie wilka i zlikwidować przyczyny tej sytuacji (np. dokarmianie, nielegalne przetrzymywanie)!

Wilk atakuje lub rani ludzi nie będąc sprowokowanym.

Sytuacja niebezpieczna.

Natychmiast usunąć wilka (poprzez odstrzał lub odłów). Przeprowadzić wnikliwą analizę przyczyn i zlikwidować je!


Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę (wciśnij klawisz F5 lub użyj ikony odświeżania strony w przeglądarce). W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość. Możesz także pobrać/otworzyć plik pdf z załącznika poniżej podglądu (lub "pustego" miejsca gdy nie widać podglądu). Poniżej każdego podglądu pliku online zamieszczamy także plik w formie załącznika do pobrania.

PDFLekarze weterynarii upoważnieni do badania mięsa zwierząt rzeźnych oraz łownych.pdf (410,21KB)


20201127_uwaga-hpai.jpeg


PDF20201127_1_Pismo PLW dot. HPAI.pdf (203,47KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF20201127_2_Grypa ptaków_H5N8_PIWet-PIB.pdf (600,72KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF20201127_3_objawy-grypy-ptakow-i-zgloszenie-podejrzenia.pdf (119,33KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF20201127_4_informacja dla hodowców.pdf (88,77KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF20201127_5_srodki-bioasekuracji.pdf (106,70KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF20201127_Załącznik - Zgłoszenie miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków.pdf (75,17KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.KORONAWIRUS SARS-CoV-2 COVID-19 – JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED ZARAŻENIEM W GOSPODARSTWIE ROLNYM?


Szanowni Rolnicy/Mieszkańcy wsi,

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia:

 1. Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed osobami z zewnątrz, zamieśćcie na bramach gospodarstwa, w widocznym miejscu, informację o zakazie wstępu na teren posiadłości bez uprzedzenia i wyraźnej Waszej zgody
 • W skazane jest zamieszczenie informacji o numerze telefonu kontaktowego do właściciela gospodarstwa.
 1. Zaopatrzcie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (min. 60%) oraz mydło.
 2. Regularnie i dokładnie myjcie ręce wodą z mydłem i zadbajcie o ich właściwą dezynfekcję. Każdorazowo po powrocie do domu (szczególnie po pobycie na zewnątrz posiadłości i wykonaniu obrządku zwierząt hodowlanych).
 3. Zadbajcie o regularną dezynfekcję klamek drzwi wejściowych do domu, pomieszczeń inwentarskich itd., a także klamek, kierownic, dźwigni zmiany biegów, hamulca ręcznego i innych elementów sterujących w ciągnikach i pojazdach samobieżnych, używanych w gospodarstwie rolnym.
 4. W przypadku kontaktu z osobami z zewnątrz zachowajcie bezpieczną, rekomendowaną przez służby sanitarne odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 5. Zwróćcie szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE DOTYKAĆ dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 6. Podczas kaszlu i kichania zakrywajcie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką- następnie jak najszybciej wyrzućcie chusteczkę do zamkniętego kosza i umyjcie ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekujcie je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zwracajcie uwagę swoim bliskim i osobom z zewnątrz, aby nie kasłały i nie kichały w naszym kierunku.
 7. Zaopatrzcie się w jednorazowe rękawice nitrylowe i stosujcie je podczas pracy w gospodarstwie rolnym.
 8. Ograniczcie pożyczanie od innych rolników środków do produkcji rolnej, m.in. maszyn rolniczych.

 

UWAGA:

 

Pamiętajcie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych i schorowanych, żyjących na wsi w oddaleniu od sklepów z żywnością, aptek czy lekarza. Pomóżmy potrzebującym sąsiadom z robić zakupy lub wykupić leki. W kontaktach zachowajcie środki ostrożności dotyczące ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2, zalecane przez organy administracji rządowej, w tym Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

UWAGA:

 

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

 

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem SARS-Co V-2.

 

WAŻNE!

 

Działa infolinia Narodowego Fundusz u Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-Co V-2.


PDF2020-03-13 ulotka bioasekuracja p biobójcze.pdf (253,63KB)


Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dot. suszy pt. "Susza - zagrożenia dla upraw rolniczych" 2020.02.18, 10:00 Izba Rolnicza w Opolu (ul. Północna 2, 45-805 Opole)

 

PDFPismo ws suszy w rolnictwie 2020 02.pdf (336,21KB)


Materiały informacyjne dotyczące obowiązku zgłaszania miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki (zagrożenie ptasią grypą HPAI)

 

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzania środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, WŁAŚCICIELE DROBIU MAJĄ OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

PDFApel informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii ws ptasiej grypy.pdf (189,58KB)
PDFGrypa ptaków_H5N8_PIWet-PIB.pdf (600,72KB)
PDFInformacja dla hodowców drobiu - ULOTKA.pdf (244,33KB)
PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa ws ptasiej grypy 20170404.pdf (98,58KB)
PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa ws ptasiej grypy 20191125.pdf (219,73KB)
PDFUwaga HPAI - ULOTKA.pdf (381,38KB)
PDFZGŁOSZENIE miejsca utrzymywania drobiu.pdf (180,74KB)
 


Materiały informacyjne dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie środków podejmowanych w związku z ASF dla hodowców świń

 

PDFApel informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii ws ASF.pdf (160,59KB)
PDFApel ministra i ulotka ws prewencji ASF.pdf (720,57KB)
PDFASF - dobre praktyki zapobieganie ULOTKA.pdf (571,85KB)
PDFASF - info dla myśliwych i leśników ULOTKA.pdf (591,74KB)
PDFASF - jak zatrzymać ULOTKA.pdf (544,72KB)
PDFASF - realne zagrożenie ULOTKA.pdf (569,20KB)
PDFASF - wytyczne ministerstwa ULOTKA.pdf (214,79KB)
 


PDFZaproszenie IR w Opolu dla rolników.pdf (219,05KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


DOCXKomunikat Program Konopny IWNIRZ.docx (52,13KB)

PDFFolder Programu Konopnego.pdf (2,28MB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

PDFpismo ogłoszenie PV.pdf (42,77KB)

PDFogloszenie farma pv.pdf (215,84KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

PDF2019-07-10 omacnica prosowianka.pdf (175,21KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-05-14 burak_mszyca_burakowa.pdf (108,03KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-05-14 jeczmien_jary_maczniak_prawdziwy_zboz_i_traw.pdf (108,53KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-05-14 jeczmien_jary_plamistosc_siatkowa_jeczmienia.pdf (109,48KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-05-14 pszenica_ozima_septorioza_paskowana_lisci.pdf (225,63KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-04-11 Komunikat o zagrożeniu upraw.pdf (523,78KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-04-11 Komunikat o zagrożeniu upraw_2.pdf (451,00KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-04-09 Skup zwierzat pourazowych.pdf (475,92KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDFapel do rolników - wiosna 2019.pdf (404,50KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDFPIW.PL.6220.1.2019.pdf (449,96KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDFkomunikat gryzonie Głubczyce.pdf (42,69KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDFUbój zwierząt - wskazówki.pdf (1,28MB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

Data publikacji: 06-02-2019 08:31
Data modyfikacji: 30-01-2024 08:30
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg