x
Wyszukaj w serwisie
x

Porozumienie o współpracy

KRUS-spotkanie-z-wojewodą-Porowską.jpeg

 

OPOLSKIE ODDZIAŁY KRUS, OODR, ARiMR ORAZ KOWR PODPISAŁY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

Z inicjatywy Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu w dniu 18.12.2018 r. przedstawiciele Oddziałów Regionalnych:

 1. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu,

 2. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,

 3. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu,

 4. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu

podpisali Porozumienie o wzajemnej współpracy przy organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników.

 

Niniejsze Porozumienie objęła swym patronatem Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska.

 

Podpisane Porozumienie jest pierwszym tego rodzaju wspólnym przedsięwzięciem, którego przedmiotem jest wzajemna współpraca stron przy organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych, realizujących cele edukacyjne oraz prewencyjne, skierowane do rolników, z zakresu adekwatnego do przedmiotu działalności każdej ze stron Porozumienia,

w szczególności:

 1. celem realizowanym przez KRUS będzie przede wszystkim propagowanie zasad bezpiecznego życia i pracy w gospodarstwach rolnych, służących zmniejszeniu stopnia wypadkowości w rolnictwie,

 2. celem realizowanym przez OODR będzie upowszechnienie wiedzy wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z zakresu rolnictwa i innych form gospodarowania oraz wspierania gospodarstw rolnych,

 3. celem realizowanym przez ARiMR będzie przede wszystkim upowszechnianie informacji na temat wspólnej polityki rolnej,

 4. celem realizowanym przez KOWR będzie przedstawienie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz omówienie zasad działań promocyjno-informacyjnych, mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych.

 

Porozumienie zakłada współpracę długookresową, nakierowaną na wypracowanie cykliczności spotkań z rolnikami. Panele szkoleniowo-informacyjne będą okazją do przekazywania najbardziej aktualnych zagadnień bieżących, dotyczących pracy rolnictwie.

 

 

 

Sporządził:

Joanna Skuratowicz
Kierownik Samodzielnego Referatu
Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR w Opolu

Data publikacji: 21-01-2019 12:31
Data modyfikacji: 22-01-2019 08:03
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg