x
Wyszukaj w serwisie
x

Tutaj żyć, tutaj inwestować

IMG_8727.jpeg

Największa obszarowo gmina na Opolszczyźnie, Głubczyce, ma wiele niezaprzeczalnych walorów, w tym jedne z najlepszych gleb w kraju – a co za tym idzie działające na jej terenie największe w Polsce kombinaty rolnicze – oraz transgraniczne położenie, bliskość dwóch autostrad i ciekawe ponad dwunastohektarowe tereny inwestycyjne z nieograniczonym dostępem do infrastruktury technicznej.


Z położonej na południu Polski – będącej częścią województwa opolskiego – gminy Głubczyce jest tylko 15 km do granicy z Czechami, a przysłowiowym głubczyckim oknem na świat są dwie autostrady: A4 od północy (40 km) i A1 od wschodu (45 km).

 

– Rozwijając naszą gminę, stawiamy w pierwszej kolejności na komunikację, rozbudowując konsekwentnie infrastrukturę drogową, aby stworzyć nowe możliwości tranzytu na południe Europy

– podkreśla burmistrz Adam Krupa. Głubczyce są gminą ze wszech miar nowoczesną i otwartą na innowacyjne rozwiązania i współpracę w wielu sferach, także międzynarodową.

 

Gmina wchodzi w skład subregionu południowego województwa opolskiego, a także Euroregionu Silesia, którego podstawowym celem jest rozwój i wzmacnianie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, ukierunkowanej na rozwój kultury, gospodarki i relacji społecznych poprzez skuteczne pozyskiwanie finansowych środków unijnych na międzynarodowe projekty.

 

Kolejnym walorem Głubczyc jest to, że w promieniu 40 km od nich znajdują się inne prężne ośrodki miejskie: Prudnik, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice i Racibórz, czeskie Krnov i Opava oraz prestiżowe firmy: Galmet, Elektromet, Azoty Kędzierzyn-Koźle, Eko-Okna, Kofola i Bosch. A dogodne położenie pomiędzy aglomeracją opawsko-ostrawską a górnośląskim Raciborzem i opolskim Kędzierzynem-Koźlem stanowi możliwość pozyskania milionowej kadry pracowniczej. W nowej kadencji samorządowej zapewne zarówno dla władz gminy, jak i nowej rady miejskiej, jednym z priorytetów będzie wypromowanie i zagospodarowanie głubczyckich terenów inwestycyjnych, które powinny być jednym z czynników dynamizujących rozwój gospodarczy gminy.

 

Obszar ten znajduje się na obrzeżach miasta, nieopodal obwodnicy Głubczyc, a w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano przeznaczenie tych terenów przede wszystkim pod działalność przemysłową i usługi – handel, gastronomię, rzemiosło, usługi techniczne, usługi publiczne, sport i kulturę. Ponadto dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową, obiekty zaplecza technicznego, garaże, budynki gospodarcze i magazyny. Możliwa jest również zabudowa produkcyjna, składy magazynowe, w tym zabudowa produkcyjno-usługowa, przy jednoczesnym zakazie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, zakładów o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, składowisk odpadów, przeładunku i dystrybucji materiałów ropopochodnych.

 

"Gmina Polska", grudzień 2018
Opublikowano za zgodą redakcji GP.

 

 

Data publikacji: 21-01-2019 10:11
Data modyfikacji: 04-10-2023 14:49
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg