x
Wyszukaj w serwisie
x

Dworzec kolejowy PKP

SPÓŁKA „STACJA GŁUBCZYCE” I DWORZEC KOLEJOWY PKP

 

22 maja 2020 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym odnotowany został wpis o założeniu spółki „Stacja Głubczyce” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 30.

 

Spółka ta jest właścicielem dworca PKP w Głubczycach. Odpowiedzialna jest za zabezpieczenie nieruchomości, jej oczyszczenie z porastającej roślinności oraz wygrodzenie płotkami metalowymi zgodnie z nakazem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głubczycach.

 

Wyrażamy nadzieję, że właściciel budynku zrealizuje zalecenia co do zabezpieczenia obiektu i jego właściwego stanu technicznego, przywracając tym samym estetykę tej części miasta i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.

 

 

SPRAWA DWORCA PKP W GŁUBCZYCACH

Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Głubczyc Pana Adama Krupy, udostępniamy korespondencję związaną ze staraniami w sprawie zabezpieczenia i rozpoczęcia remontu budynku dworca kolejowego PKP w Głubczycach.

 

 1. Decyzja z dn. 5 lipca 2013 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr 2015/2013 w sprawie wpisania dworca kolejowego w Głubczycach do rejestru zabytków.
 2. Pismo komendanta Straży Miejskiej z dn. 19 lutego 2015 r. do nadzoru budowlanego ws anonimowego zgłoszenia o złym stanie technicznym.
 3. Pismo UM z dn. 6 marca 2015 r. skierowane do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ws dalszej dewastacji budynku dworca PKP.
 4. Odpowiedź WUOZ z dn. 26 marca 2015 r. na pismo z dnia 6 marca 2015 r.
 5. Pismo UM z dn. 29 maja 2015 r. skierowane do nowego właściciela (MCGOWAN Sp. z o o) ws podjęcia robót remontowych.
 6. Protokół z oględzin budynku dworca WUOZ z Opola z dn. 14 sierpnia 2015 r.
 7. Nakaz OWKZ z dn. 8 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych.
 8. Pismo UM do WUOZ z dn. 28 października 2015 r. w sprawie udzielenia informacji o wywiązywaniu się Spółki z o.o. MCGOWAN z obowiązków ustawowych.
 9. Pismo UM do Prezesa MCGOWAN z dn. 25 stycznia 2016 r. ws pilnego podjęcia zdecydowanych działań zabezpieczenia budynku dworca.
 10. Wezwanie Komendanta Straży Miejskiej z dn. 9 lutego 2016 r. skierowane do Prezesa Spółki z o.o. MCGOWAN ws uporządkowania i zabezpieczenia terenu przy budynku dworca PKP.
 11. Protokół WUOZ z dn. 6 maja 2016 r. z kontroli wykonania nakazu w sprawie prac konserwatorskich i robót budowlanych.
 12. Pismo Sekretarza Gminy Głubczyce z dn. 30 maja 2016 r. do WUOZ ws udzielenia informacji o wywiązywaniu się Spółki z o.o.  MCGOWAN z obowiązków.
 13. Odpowiedź WUOZ z dn. 23 czerwca 2016 r. na pismo Sekretarza Gminy Głubczyce.
 14. Pismo z OWKZ z dn. 25 sierpnia 2016 r. przekazujący plik dokumentów dotyczących dworca.
 15. Nakaz OWKZ z dn. 5 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych.
 16. Protokół Gminny z dn. 31 marca 2017 r. z oględzin budynku dworca PKP.
 17. Odpowiedź OWKZ z dn. 11 lipca 2017 r. na pismo z 3 lipca 2017 ws stanu utrzymania i konserwacji budynku dworca.
 18. Decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dn. 8 sierpnia 2017 r. o umorzeniu postępowania wobec Spółki Court Park Gallery ze względu na bezprzedmiotowość (ZMIANA WŁAŚCICIELA OBIEKTU).
 19. Zawiadomienie z dn. 8 sierpnia 2017 r. skierowane do Spółki Fosa 30 przez WUOZ o wszczęciu postępowania administracyjnego i terminie oględzin związanym ze złym stanem utrzymania budynku dworca PKP.
 20. Protokół z dn. 12 września 2017 r. z oględzin budynku dworca - obecny prezes Spółki Fosa 30.
 21. Odpowiedź OWKZ z dn. 23 lutego 2018 r. na pismo UM ws udzielenia informacji na temat stanu i bieżącej konserwacji budynku dworca PKP.
 22. Pismo Gminy Głubczyce z dn. 20 kwietnia 2018 r. do prezesa Spółki UAVAV ws propozycji odkupienia dworca oraz informacja o możliwości podjęcia innych działań przez Gminę Głubczyce ws przejęcia budynku dworca PKP.
 23. Oświadczenie Prezesa Spółki UAVAV z dn. 8 maja 2018 r. ws przyczyn wstrzymania planowanej inwestycji.
 24. Pismo Wiceburmistrza Głubczyc do prezesa Spółki UAVAV z dn. 22 sierpnia 2018 r. ws pilnego podjęcia zdecydowanych działań zabezpieczających budynek dworca PKP oraz wskazanie terminu rozpoczęcia inwestycji.
 25. Pismo Burmistrza Głubczyc do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dn. 21 października 2019 r. ws ponownego podjęcia skutecznych działań w celu nałożenia i wyegzekwowania obowiązków właściciela zabytku.

 26. Pismo Burmistrza Głubczyc do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dn. 21 października 2019 r. ws przeprowadzenia kontroli stanu technicznego budynku byłego dworca PKP.

 27. Pismo Burmistrza Głubczyc do Prokuratury Rejonowej w Głubczycach z dn. 21 października 2019 r. ws uzyskania informacji od Prokuratury ws prowadzenia postępowania karnego przeciwko właścicielowi.

 28. Wezwanie Komendanta Straży Miejskiej w Głubczycach do Prezesa Zarządu Spółki UAVAV z dn. 23 października 2019 r. ws zabezpieczenia całości budynku byłego dworca PKP oraz uporządkowania obiektu i terenu przyległego.

 29. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ws nakazu wykonania doraźnych zabezpieczeń budynku byłego dworca PKP z dn. 23 października 2019 r.

 30. Odpowiedź Prokuratury Rejonowej w Głubczycach na pismo z dn. 21 października 2019 r. ws zapytania o prowadzenie postępowania karnego przeciwko właścicielowi budynku byłego dworca PKP.

 31. Pismo Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 4 listopada 2019 r. dotyczące działań podejmowanych w sprawie dworca na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 32. Pismo Burmistrza Głubczyc z dn. 19 listopada 2019 r. skierowane do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws wystąpienia o wywłaszczenie na rzecz Gminy Głubczyce budynku dworca.

 33. Odpowiedź Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 23 kwietnia 2020 r. ws pierwokupu budynku dworca PKP.

   

   

   

 

Załączniki:


Skany korespondencji

PDF001 20130705 - Decyzja 205-2013 ws wpisania zabytku do rejestru.pdf (3,23MB)
PDF002 20150219 - Pismo komendanta Straży Miejskiej do nadzoru budowlanego ws anonimowego zgłoszenia o złym stanie technicznym.pdf (307,08KB)
PDF003 20150306 - Pismo UM skierowane do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ws dalszej dewastacji budynku dworca PKP.pdf (218,42KB)
PDF004 20150326 - Odpowiedź WUOZ na pismo z dnia 20150306.pdf (533,77KB)
PDF005 20150529 - Pismo UM skierowane do nowego właściciela (MCGOWAN Spzoo) ws podjęcia robót remontowych.pdf (223,73KB)
PDF006 20150814 - Protokół z oględzin budynku dworca WUOZ z Opola.pdf (552,44KB)
PDF007 20150908 - Nakaz OWKZ w sprawie przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych.pdf (2,61MB)
PDF008 20151028 - Pismo UM do WUOZ w sprawie udzielenia informacji o wywiązywaniu się Spółki MCGOWAN z obowiązków ustawowych.pdf (204,06KB)
PDF009 20160125 - Pismo UM do Prezesa MCGOWAN ws pilnego podjęcia zdecydowanych działań zabezpieczenia budynku dworca.pdf (287,70KB)
PDF010 20160209 - Wezwanie Komendanta SM ws uporządkowania i zabezpieczenia terenu przy budynku dworca PKP.pdf (531,18KB)
PDF011 20160506 - Protokół z kontroli wykonania nakazu w sprawie prac konserwatorskich i robót budowlanych.pdf (508,54KB)
PDF012 20160530 - Pismo Sekretarza GG do WUOZ ws udzielenia informacji o wywiązywaniu się Sp MCGOWAN z obowiązków.pdf (201,86KB)
PDF013 20160623 - Odpowiedź WUOZ na pismo Sekretarza GG.pdf (197,94KB)
PDF014 20160825 - Dokument z OWKZ przekazujący plik dokumentów dot dworca.pdf (220,45KB)
PDF015 20170105 - Nakaz OWKZ w sprawie przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych.pdf (2,28MB)
PDF016 20170331 - Protokół z oględzin.pdf (442,26KB)
PDF017 20170711 - Odpowiedź OWKZ na pismo z 3 lipca 2017 ws stanu utrzymania i konserwacji budynku dworca.pdf (204,04KB)
PDF018 20170808 - Decyzja o umorzeniu postępowania wobec Court Park Gallery ze względu na bezprzedmiotowość (ZMIANA SPÓŁKI).pdf (486,97KB)
PDF019 20170808 - Zawiadomienie WUOZ ws wszczęcia postępowania i terminie oględzin.pdf (388,62KB)
PDF020 20170912 - Protokół z oględzin budynku dworca - obecny prezes Spółki.pdf (445,82KB)
PDF021 20180228 - Odpowiedź OWKZ na pismo UM ws udzielenia informacji na temat stanu i bieżącej konserwacji budynku dworca PKP.pdf (362,68KB)
PDF022 20180420 - Pismo UM do prezesa Spółki UAVAV ws zbycia lub ew przejęcia budynku dworca PKP.pdf (192,32KB)
PDF023 20180508 - Oświadczenie Spółki UAVAV ws planowanej inwestycji.pdf (222,38KB)
PDF024 20180822 - Pismo UM do prezesa Spółki UAVAV ws pilnego podjęcia zdecydowanych działań zabezpieczających budynek dworca PKP.pdf (217,39KB)
PDF025 20191021 - Pismo Burmistrza Głubczyc do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dn. 21 października 2019 r. ws ponownego podjęcia skutecznych działań w celu nałożenia i wyegzekwowania obowiązków właściciela zabytku.pdf (268,11KB)
PDF026 20191021 - Pismo Burmistrza Głubczyc do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dn. 21 października 2019 r. ws przeprowadzenia kontroli stanu technicznego budynku byłego dworca PKP.pdf (250,63KB)
PDF027 20191021 - Pismo Burmistrza Głubczyc do Prokuratury Rejonowej w Głubczycach z dn. 21 października 2019 r. ws uzyskania informacji od Prokuratury ws prowadzenia postępowania karnego przeciwko właścicielowi.pdf (288,03KB)
PDF028 20191023 - Wezwanie Komendanta Straży Miejskiej w Głubczycach do Prezesa Zarządu Spółki UAVAV z dn. 23 października 2019 r. ws zabezpieczenia całości budynku byłego dworca PKP oraz uporządkowania obiektu i terenu przyległego.pdf (1,68MB)
PDF029 20191023 - Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ws nakazu wykonania doraźnych zabezpieczeń budynku byłego dworca PKP z dn. 23 października 2019 r.pdf (2,35MB)
PDF030 20191022 - Odpowiedź Prokuratury Rejonowej w Głubczycach na pismo z dn. 21 października 2019 r. ws zapytania o prowadzenie postępowania karnego przeciwko właścicielowi budynku byłego dworca PKP.pdf (301,81KB)
PDF031 20191104 - Pismo Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 listopada 2019 dotyczące działań podejmowanych w sprawie dworca na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.pdf (588,87KB)
PDF032 20191119 - Pismo Burmistrza Głubczyc z dnia 19 listopada 2019 skierowane do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws wystąpienia o wywłaszczenie na rzecz Gminy Głubczyce budynku dworca.pdf (1,23MB)
PDF033 20200423 - Odpowiedź Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws pierwokupu budynku dworca PKP.pdf (349,06KB)

 

Linki:

 

Linki do artykułów na temat prowadzonych działań samorządu ws przywrócenia ruchu na linii kolejowej w Głubczycach:

https://glubczyce.pl/2553/18/glubczyce-i-ruch-kolejowy.html

https://glubczyce.pl/2078/kolej-w-glubczycach.html

https://glubczyce.pl/2097/petycja-ws-kolei-zlozona.html

https://glubczyce.pl/2347/do-czech-tylko-przez-glubczyce.html

Data publikacji: 17-01-2019 10:07
Data modyfikacji: 27-05-2020 11:19
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora