x
Wyszukaj w serwisie
x

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), Urząd Miejski w Głubczycach informuje, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego obejmującego teren Urzędu Miejskiego jest Urząd Miejski w Głubczycach – Burmistrz Głubczyc, ul. Niepodległości 14, tel. +48 77 485 30 21,

 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres siedziby Administratora lub pod adresem poczty e-mail:

 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników UM oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

4. Zgodnie z aktem prawnym wymienionym w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Państwa wizerunek.

 

5. Państwa dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

6. Nie przekazuje się Państwa danych osobowych poza teren Polski.

 

7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w jednostce wynosi 12 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. Monitoring nie posiada systemów do zautomatyzowanej identyfikacji osób.

 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzanie są niezgodnie z prawem.


 


PDF2_klauzula informacyjna dla monitoringu - drzwi, tablica ogloszen i strona www.pdf (48,59KB)


Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg