x
Wyszukaj w serwisie
x

Budżet Obywatelski 2019

BO 2019 - plansza.jpeg

OGŁOSZENIE

Burmistrza Głubczyc

z dnia 21 listopada 2018 r.

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok

 

Na podstawie § 2 ust 1 uchwały Nr XLIII/397/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyc na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 2108), informuje się o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Głubczyce dotyczących części wydatków budżetowych – zwanych „budżetem obywatelskim” – w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2019 rok.

 

Kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku wyniesie 300 000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Głubczyce, przy czym koszt wykonania 1 zadania nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców miasta Głubczyce.

 

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego udostępniany jest na stronie internetowej Gminy Głubczyce oraz w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ulicy Niepodległości 14.

 

Zadania mogą dotyczyć:

 1. wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa;
 2. nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce;
 3. roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje.

 

Proponowane do realizacji zadania nie mogą dotyczyć projektów polegających na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.

 

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od 3 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego, listownie na adres Urząd Miejski w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 lub drogą elektroniczną na adres .

 

Głosowanie mieszkańców Głubczyc w lokalach wyborczych na wybrane zadania przeprowadzone zostanie
w terminie od 26 lutego do 8 marca 2019 r.

 

Szczegółowy harmonogram czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2019”, zamieszczono w poniższej tabeli.

Harmonogram wykonywanych czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych

do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2019”

realizowanego w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2019 rok

 

Nazwa zadania

Termin realizacji

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji

21 listopada 2018 r

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych

22 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

3 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym

14 stycznia do 1 lutego 2019 r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji na stronie internetowej Gminy Głubczyce

do 6 lutego 2019 r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach

6 do 22 lutego 2019 r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach i podanie ich do publicznej wiadomości

do 7 lutego 2019 r.

Przeprowadzenie głosowania internetowego

25 lutego do 8 marca 2019 r.

Przeprowadzenie głosowania w lokalach wyborczych

26 lutego do 8 marca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach głosowania

do 15 marca 2019 r.

 

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań, informację o dopuszczonych do głosowania projektach oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej głosowanie internetowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Głubczyce w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2019.

 

Burmistrz Głubczyc

Adam Krupa


UCHWAŁA Nr XLIII/397/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyc na 2019 rok

 

PDFWniosek zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego na 2019.pdf (55,85KB)
DOCWniosek zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego na 2019 r.doc (35,00KB)

 

PDFLista mieszkańców skladających wniosek - 2019.pdf (47,49KB)
DOCLista mieszkańców skladających wniosek - 2019.doc (26,50KB)


PDFProtokół ws zatwierdzenia listy projektów BO 2019.pdf (1,23MB)
PDFWeryfikacja formalna wniosków do BO 2019.pdf (303,37KB)PDFPREZENTACJA BO 2019 TV v2.pdf (2,93MB)

Data publikacji: 21-11-2018 19:05
Data modyfikacji: 14-02-2019 08:49
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg