x
Wyszukaj w serwisie
x

20 lat Euroregionu Silesia

DSC_6618.jpeg

 

W dniu 20 września 1998 roku podpisano umowę o współpracy pod nazwą „Euroregion Silesia”. Na wrzesień 2018 roku przypadła więc 20-ta rocznica tego wydarzenia. Gmina Głubczyce jako członek Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry uczestniczyła przez ten czas aktywnie w projektach realizowanych przez Euroregion.


Polską część Euroregionu Silesia tworzy Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Siedzibą Stowarzyszenia i jednocześnie stolicą Euroregionu Silesia po stronie polskiej jest miasto Racibórz. Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 25 czerwca 1998 roku na podstawie podjętych uchwał poszczególnych Rad Gmin do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne samorządy, m.in. Gmina Głubczyce, Branice, Krzanowice, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie i Wodzisław Śląski. Aktualnie Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry tworzy 19 członkowskich gmin.

 

Euroregion Silesia powstał na podstawie umowy o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ. Mówiąc o Euroregionie Silesia, koniecznie trzeba mieć zawsze na myśli te stowarzyszenia z ich wszystkimi członkami. Samo polskie lub czeskie stowarzyszenie bez wzajemnej umowy, której celem jest wsparcie i realizacja czesko-polskiej współpracy transgranicznej, nie byłoby euroregionem, a tylko stowarzyszeniem celowym, jakie mogą powstawać także poza obszarem przygranicznym.

 

Czym zajmują się Stowarzyszenia w Euroregionie?

 

Głównym celem Stowarzyszeń Euroregionu jest rozwój i wzmacnianie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, ukierunkowanej na rozwój relacji kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Do osiągnięcia wspomnianych celów Euroregion wykorzystuje Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 INTERREG V-A. 

 

Cele tematyczne wybrane do realizacji w latach 2014-2020 w INTERREG V-A Republika Czeska – Polska wraz z opisem osi priorytetowej obowiązującej w ramach Programu:

 

 1. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku
  i zarządzania ryzykiem
  Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem
 1. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
  Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
 1. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
  Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje
 1. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej
  Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności

 

Aktywność Gminy Głubczyce w ramach Funduszu Mikroprojektów

 

W ramach Funduszu Mikroprojektów Gmina Głubczyce realizowała następujące projekty:

 1. "Spędzamy czas razem - czesko-polski projekt dla dzieci i młodzieży z Krnova i Pietrowic"
 2. "Ze smakiem do wszystkiego"
 3. "Śląskie Portamento - Silesia Cantat"

 

SPĘDZAMY CZAS RAZEM  - CZESKO-POLSKI PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z KRNOVA I PIETROWIC


W ramach projektu “Spędzamy czas razem - czesko-polski projekt dla dzieci i młodzieży z Krnova i Pietrowic” zrealizowano następujące działania:


Po stronie czeskiej wspólnie dla polskich i czeskich dzieci:

 • Warsztaty ceramiczne 
 • Warsztaty Dziecięcej TV plus wspólny kanał Youtube
 • Warsztaty rysunku i grafiki plus wystawa 
 • Ćwiczenia strzeleckie na strzelnicy laserowej 
 • Gra terenowa - bieg na orientację 
 • Warsztaty fotograficzne plus wystawa
 • Spotkanie rekreacyjne - gry czesko-polskie dla dzieci i 
 • Weekend dla dzieci i młodzieży do Hradec nad Moravicí, muzeum w Opawie.

 

Po stronie polskiej wspólnie dla polskich i czeskich dzieci:

 • Polsko – czeskie warsztaty ceramiczne 
 • Warsztaty polsko – czeskiej telewizji dziecięcej 
 • Czesko – polskie ćwiczenia ratunkowe 
 • Wspólne czesko – polskie ćwiczenia strażackie 
 • Młodzieżowe ćwiczenia strażackie
 • Polsko – czeskie warsztaty fotograficzne połączone z wystawą 
 • Polsko – czeskie zawody strażackie dla dzieci i młodzieży 
 • Festyn z okazji 120 lecia OSP i 750 lecia Pietrowic - prezentacje artystyczne.

 

ZE SMAKIEM DO WSZYSTKIEGO


Podczas 6 wspólnych weekendów odbyło się wspólne przygotowywanie potraw, wspólne ich spożywanie, spacery, zabawy terenowe, uczestnictwo w koncertach, balach, przyjęciach, jako uczestnicy jak i gospodarze. W projekcie wzięły udział całe rodziny we wszystkich grupach wiekowych.
 

W ramach projektu “Ze smakiem do wszystkiego” zrealizowano następujące działania:

 

 • Modernizacja kuchni.
 • Wyposażenie kuchni.
 • Wyżywienie uczestników.
 • Transport uczestników.
 • Zakwaterowanie uczestników.
 • Bilety wstępów podczas zabaw integracyjnych (gra terenowa).
 • Warsztaty wokalne.
   

 

ŚLĄSKIE PORTAMENTO - SILESIA CANTAT


Głównym celem projektu było wsparcie śpiewu wielopokoleniowego na pograniczu polsko-czeskim, w formie prezentacji konkursowej, która przeznaczona była dla chórów, zespołów wokalnych i grup wokalnych (od duet do oktetu), składających się z uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół artystycznych, ale również dla wokalnych grup amatorskich. Ponadto organizatorzy Silesia Cantat i Stonavskiej Barborki poprzez szkolenia i warsztaty popularyzowali swoje festiwale u partnera oraz wszystkie zaplanowane działania projektowe. Wspólna praca przy opracowywaniu obu wydarzeń pozwoliła na lepsze wzajemne poznanie się uczestników z obu stron granicy, a nasze oba festiwale pomogły w popularyzacji śpiewu i tradycji muzycznych w regionie przygranicznym oraz umożliwiły rozprzestrzenianie się idei współpracy transgranicznej wśród widzów obecnych na koncertach finałowych.


W ramach projektu “Śląskie Portamento - Silesia Cantat” zrealizowano następujące działania:

 

 • promocja tradycji wokalnych na pograniczu polsko-czeskim,
 • pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami projektu i wymiana doświadczeń w organizowaniu podobnych imprez,
 • nawiązanie i pogłębienie współpracy pomiędzy wykonawcami i instytucjami artystycznymi po obu stronach granicy,
 • zaprezentowanie tradycji wokalnych z terenu pogranicza głubczyckiego mieszkańcom Stonavy, jak również tradycji wokalnych Śląska Cieszyńskiego mieszkańcom Głubczyc i okolic. W Festiwalu Silsia Cantat wzięło udział 15 chórów z Polski i Czech.
Data publikacji: 18-10-2018 11:47
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg