x
Wyszukaj w serwisie
x

PROJEKT - Kampania informacyjno-edukacyna związana z gospodarką odpadami komunalnymi

Kampania informacyjno-edukacyjna.jpeg

Segregacja-odpadów-PLAKAT.jpeg

 

„Kampania imformacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce”

 

Wartość projektu:

296 250,00 zł

 

Kwota dofinansowania:

251 748,92 zł

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez Gminę Głubczyce (lider projektu) oraz Miejski Ośrodek Kultury i Usługi Komunalne Sp. z o.o. Miejscem realizacji projektu jest Gmina Głubczyce, ale jego zasięg będzie miał charakter ponadlokalny i regionalny (obszar całego województwa opolskiego).

 

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie różnorodnych form działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.), z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:

 • przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w formie materiałów audiowizualnych,
 • organizacja imprez informacyjno-edukacyjnych w formie festiwali,
 • organizacja warsztatów oraz spektakli dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja lokalnej akcji sprzątania lasu,
 • organizacja lokalnego konkursu plastycznego pt. „Jak widzą dzieci segregację śmieci”,
 • zakup pojemników do segregacji śmieci dla szkół podstawowych oraz przedszkoli,
 • stworzenie podstrony internetowej poświęconej prawidłowej gospodarce odpadami na terenie Gminy Głubczyce,
 • przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w formie materiałów drukowanych,
 • działania promocyjno-informacyjne projektu.

 

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie proekologicznej świadomości społeczeństwa oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań w odniesieniu do gospodarki odpadami.

 

Dzięki powyższym działaniom możliwe będzie przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, uwzględniając także szczegółowe informacje związane z niniejszym zagadnieniem m.in. właściwa segregacji śmieci w gospodarstwach domowych; recykling; minimalizacja odpadów; racjonalne wykorzystywanie zasobów i surowców; sposób utylizacji śmieci; zagrożenia wynikające z niewłaściwej segregacji odpadów i spalania ich w piecach etc.
Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

Data publikacji: 20-09-2018 15:04
Data modyfikacji: 13-05-2020 10:37
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg