x
Wyszukaj w serwisie
x

Głubczyce i ruch kolejowy

SPRAWA PRZYWRÓCENIA RUCHU KOLEJOWEGO NA LINIACH KOLEJOWYCH NR 177, 294

Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Głubczyc Pana Adama Krupy w Loży Samorządowej Radia Opole, która miała miejsce 15 września 2018 r. w Głubczycach, udostępniamy korespondencję związaną z inicjatywą przywrócenia ruchu kolejowego.


 

Inicjatywa Burmistrza Głubczyc w sprawie przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych nr 177 oraz 294 na trasie Racławice Śląskie-Głubczyce-Baborów-Racibórz


 

 1. Pismo z dn. 26 czerwca 2017 r. – zaproszenie na spotkanie poświęcone opracowaniu wspólnego wniosku Gmin o przywrócenie ruchu pasażerskiego i transportowego linii kolejowej Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie.
 2. Informacja PKP o przystąpieniu do prac planistycznych za pośrednictwem Biura Euroregionu Silesia w Raciborzu. Pismo z dn. 30 czerwca 2017 r.
 3. Pismo do Pana Ireneusza Merchel, Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 lipca 2017 r.
 4. Pismo do Pani Premier Beaty Szydło - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pismo z dnia 3 lipca 2017 r.
 5. Pismo do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka – brak odpowiedzi. Pismo z dnia 3 lipca 2017 r.
 6. Pismo do Stowarzyszenia Gmin Dorzecze Górnej Odry – Euroregion Silesia – zaproponowanie projektów inwestycyjnych do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 r. w ramach środków UE. Pismo z dn. 12 lipca 2017 r.
  6 a. - Pismo z Euroregionu Silesia z przesłanymi podziękowaniami od PKP PLK za zainteresowanie i zaangażowanie wykazane podczas prowadzonych przez Spółkę konsultacji z dn. 9 października 2017 r. 
  6 b. - Załącznik do pisma z Euroregionu z dn. 6 października 2017 r.
 7. Odpowiedź na zapytanie nr 3404 – odpowiadający: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Pismo z dn. 26 lipca 2017 r.
 8. Wystąpienie do PKP Cargo SA z wnioskiem o współpracę w zakresie świadczeń usług na linii Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie – 27 lipiec 2017 r.
 9. Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Minister – Członek Rady Ministrów – do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa – przekazujące pismo przedstawicieli samorządów, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców woj. Śląskiego i woj. Opolskiego z dn. 7 sierpnia 2017 r. – brak odpowiedzi.
 10. PKP Polskie Linie Kolejowe odpowiedź na pismo nr RPiR.6822.11.2017.JK z dn. 3 lipca 2017 r. – odpowiedź z dn. 10 sierpnia 2017 r.
 11. Pismo od Ministra Infrastruktury i Budownictwa informujące o inicjatywie Posła na Sejm RP Pana Bartłomieja Stawiarskiego, skierowane do Ministra Infrastruktury w nawiązaniu do pisma RPiR.6822.14.JK z dn. 3 lipca 2017 r. w sprawie przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych nr 177 oraz 294.
 12. Pismo z dn. 10 stycznia 2018 r. – pismo / zaproszenie na spotkanie z udziałem Wicemarszałka Woj. Opolskiego w sprawie odtworzenia linii kolejowej.
 13. Lista obecności ze spotkania z dn. 25 stycznia 2018 r. Na tym spotkaniu Pan Marian Pospiszyl zaproponował zebranie podpisów w sprawie przywrócenia ruchu na linii kolejowej.
 14. Pismo z dnia 30 stycznia 2018 r. do Pana Ireneusza Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe. Pismo w imieniu samorządów wręczył Marszałek Woj. Opolskiego na Konwencie Marszałków w Opolu w dn. 31 stycznia 2018 r. - pismo wręczono Panu Jerzemu Kwiecińskiemu Ministrowi Inwestycji oraz Prezesowi PKP PLK, ponadto pismo wysłano do:
  - Ministerstwa Infrastruktury Budownictwa i Rozwoju 
  - Urzędu Transportu Krajowego
  - Posłom z woj. Opolskiego
  - Posłance z Raciborza Woj. Śląskie – Pani Gabrieli Lenartowicz
 15. Pismo PKP PLK S.A. z dn. 6 marca 2018 r. w sprawie odpowiedzi na pismo nr RPiR.6822.1.2018.JK z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przywrócenia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych nr 177 i 294 na trasie Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie wraz z szacunkowymi kosztami robót opiewającymi na kwotę 47 mln zł.
 16. Pismo do Prezesa PKP PLK S.A. z dn. 18 czerwca 2018 r. – do pisma dołączono 2500 zebranych podpisów, do wiadomości pismo przesłano Panu Mateuszowi Morawieckiemu – Prezesowi Rady Ministrów oraz wg. listy.
 17. Pismo Burmistrza Głubczyc z dn. 31 października 2018 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego ws DEKLARACJI przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych 177 oraz 294 na trasie Racibórz - Baborów - Głubczyce - Racławice Śląskie.
 18. Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dn. 13 listopada 2018 r. na pismo z dn. 31 października 2018 r. Dokument kierowany jest do Pana Macieja Michałowskiego, Dyrektora Biura Ministra Infrastruktury, przekazany w kopii do Burmistrza Głubczyc.
 19. Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury - Departament Kolejnictwa na pismo RPiR.6822.3.2018.JK z 31 października 2018 r. kierowane do Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych 177 oraz 294 na trasie Racibórz - Baborów - Głubczyce - Racławice Śląskie.
 20. Pismo Burmistrza RPiR.6822.1.209 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ujęcia linii kolejowych nr 177 oraz nr 294 na trasie Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie w Krajowym Programie Kolejowym jako priorytetowych dla rozwoju województw śląskiego i opolskiego"
 21. Odpowiedź Zarządu Województwa Opolskiego na pismo nr RPiR.6822.1.209 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ujęcia linii kolejowych nr 177 oraz nr 294 na trasie Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie w Krajowym Programie Kolejowym jako priorytetowych dla rozwoju województw śląskiego i opolskiego".
 22. Odpowiedź Marszałka Województwa Śląskiego na pismo RPiR.6822.1.2019.JK z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ujęcia linii kolejowych nr 177 oraz nr 294 na trasie Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie w Krajowym Programie Kolejowym jako priorytetowych dla rozwoju województw śląskiego i opolskiego".
 23. Pismo Burmistrza Głubczyc z dnia 22 stycznia 2020 r. skierowane do Ministra Infrastruktury dot. przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych 177 oraz 294 na trasie Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie.
 24. Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18 lutego 2020 r. dotycząca rewitalizacji połączenia Racibórz-Racławice Śląskie zawierająca ocenę zasadności jego odtworzenia.
 25. Deklaracja solidarnego zainteresowania uruchomieniem połączeń kolejowych pasażerskich i towarowych na trasie Racibórz - Głubczyce - Prudnik, z dnia 24 lutego 2020 r. kierowana do Ministrów Michała Wosia oraz Janusza Kowalskiego


 

Załączniki:


Skany korespondencji

PDF001 20170626 - Zaproszenie.pdf (412,34KB)

PDF002 20170630 - Informacja PKP o przystąpieniu do prac planistycznych.pdf (1,22MB)

PDF003 20170703 - List intencyjny do I Merchel.pdf (3,02MB)

PDF004 20170703 - List intencyjny do B Szydło.pdf (1,58MB)

PDF005 20170703 - List intencyjny do A Adamczyka.pdf (2,99MB)

PDF006 20170712 - Pismo do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza GO.pdf (1,54MB)

PDF006 a 20171009 - Pismo z Euroregionu Silesia wraz z załącznikiem.pdf (910,69KB)

PDF006 b 20171009 - Załącznik do pisma z Euroregionu.pdf (657,48KB)

PDF007 20170726 - Odpowiedź z MIB A Bittela.pdf (1,29MB)

PDF008 20170727 - Prośba o współpracę z PKP.pdf (555,89KB)

PDF009 20170807 - Pismo z Kancelarii Premiera.pdf (521,42KB)

PDF010 20170810 - Odpowiedź PKP PLK na pismo z 3 lipca.pdf (1,16MB)

PDF011 20170822 - Odpowiedź od K Wilde z MIB interpelacja.pdf (495,98KB)

PDF012 20180110 - Zaproszenie na spotkanie z Wicemarszałkiem.pdf (296,79KB)

PDF013 20180125 - Lista obecności na spotkaniu z Wicemarszałkiem.pdf (900,60KB)

PDF014 20180130 - Pismo do I Merchel wręczone przez Marszałka.pdf (4,11MB)

PDF015 20180306 - Pismo z PKP PLK z wyceną.pdf (1,70MB)

PDF016 20180618 - Pismo do I Merchela Prezesa PKP PLK wraz z podpisami.pdf (1,27MB)

PDF017 20181031 - Pismo Burmistrza do Premiera.pdf (495,71KB)

PDF018 20181113 - Odpowiedź z kancelarii skierowana do M Infrastruktury.pdf (256,88KB)

PDF019 20181211 17 KPRM - Burmistrz Głubczyc - przywrócenie ruchu kolej Racibórz - Głubczyce - odp.pdf (503,37KB)

PDF020 20190809 - Pismo Burmistrza ws ujęcia linii 177 294 jako priorytetowych dla woj śląskiego i opolskiego.pdf (512,50KB)

PDF021 20190828 - DIG-II-8064-11-2019 Odpowiedź Zarządu Województwa na pismo RPiR-6822-1-2019 ws ruchu kolejowego.pdf (848,07KB)

PDF022 20190905 - Odpowiedź Marszałka Województwa Śląskiego na pismo RPiR-6822-1-2019-JK.pdf (349,92KB)

PDF023 20200122 - Pismo Burmistrza Głubczyc skierowane do Ministra Infrastruktury dot. przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych 177 oraz 294 na trasie Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie.pdf (365,68KB)

PDF024 20200218 - Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury dotycząca rewitalizacji połączenia Racibórz-Racławice Śląskie zawierająca ocenę zasadności jego odtworzenia.pdf (409,21KB)

PDF025 2020-02-24 Deklaracja solidarnego zainteresowania uruchomieniem połączeń kolejowych pasażerskich i towarowych na trasie Racibórz - Głubczyce - Prudnik, kierowana do Ministrów Michała Wosia oraz Janusza Kowalskiego.pdf (262,63KB)

 

Linki:

 

Linki do artykułów na temat prowadzonych działań samorządu ws przywrócenia ruchu na linii kolejowej w Głubczycach:

https://glubczyce.pl/2765/18/dworzec-kolejowy-pkp.html

https://glubczyce.pl/2078/kolej-w-glubczycach.html

https://glubczyce.pl/2097/petycja-ws-kolei-zlozona.html

https://glubczyce.pl/2347/do-czech-tylko-przez-glubczyce.html

Data publikacji: 20-09-2018 14:27
Data modyfikacji: 10-03-2020 09:41
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg