x
Wyszukaj w serwisie
x

Konkursy promujące wolontariat

Jeśli na co dzień Twoja organizacja bądź instytucja pracuje z wolontariuszami/ wolontariuszkami bądź sam
udzielasz się wolontariacko, to ogłoszenie kierowane jest do Ciebie. W imieniu Sieci Centrów Wolontariatu
w Polsce zachęcamy do uczestnictwa w konkursach promujących wolontariat, organizowanych w ramach
Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Partnerem w województwie  opolskim przedsięwzięcia jest:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

1. Konkurs „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” skierowany jest do:

- organizacji pozarządowych,

- innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy
  o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie,

 - podmiotów realizujących program wolontariatu pracowniczego.

Celem Konkursu jest promocja - pozytywne przykłady organizacji i instytucji, które na co dzień bardzo dobrze
współpracują z wolontariuszami. Wyłonieni laureaci otrzymają tytuł „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”.
Tytuł przyznawany jest na okres dwóch lat przez Centrum Wolontariatu z Warszawy.

Jeden podmiot może zgłosić jedną kandydaturę, realizującą program z udziałem wolontariuszy w dowolnym
obszarze życia społecznego.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działań realizowanych przed nominowany podmiot
(max 3 strony maszynopisu).

2. Konkurs, „Barwy Wolontariatu”, w nim zostaną wyróżnieni poszczególni wolontariusze/ wolontariuszki,
grupy wolontariuszy, bądź rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Na etapie wojewódzkim
zostanie wyłonionych 3 laureatów, których kandydatury jednocześnie będą ubiegały się o wyróżnienie
na etapie ogólnopolskim.

Wolontariuszy/wolontariuszki mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje
państwowe i samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby
prywatne korzystające z pomocy wolontariackiej, a także zgłaszać się mogą sami wolontariusze.

Organizacje mogą zgłaszać od jednego do pięciu kandydatów/-tek, działających w dowolnym obszarze
życia społecznego.
Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis nominowanej osoby
(max 4 strony maszynopisu).

Termin składania formularzy w obydwu konkursach upływa 9 września 2011 r. 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą bądź mailem do 9 września 2011r. do godziny 16.00
(liczy się data wpływu) na adres:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Ul. Damrota 4/35-36

45-064 Opole

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Dorota Nowak,  email: , tel. 77 441 50 25

Jednocześnie informujemy, że ze względu na wymagane w formularzu zgłoszeniowym podpisy preferowaną drogą
dostarczania dokumentów jest droga osobista lub listowna.


Rozstrzygnięcie Konkursu na etapie lokalnym nastąpi w terminie do 15 września 2011 roku, natomiast na etapie
ogólnopolskim w terminie do 30 września 2011 roku. Wyboru dokona powołana Kapituła w skład, której wejdą
przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu, biznesu, uczelni wyższych.

Jednocześnie informujemy, że Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych planuje zorganizowanie
uroczystej Gali Wolontariatu w dniu 9 grudnia 2011, na której laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Już teraz
zapraszamy na to wydarzenie. Szczegółowe informację na ten temat  będą ukazywały się sukcesywnie na stronie
www.ocwip.pl

 

Jeśli uważasz, że Twoja organizacja jest dobrym miejscem do pracy wolontariackiej - nie zwlekaj i zgłoś się do konkursu!

Pochwal się swoimi wolontariuszami i wolontariuszkami!

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych regulaminach. 


DOCFormularz Barwy Wolontariatu.doc (37,50KB)

DOCFormularz Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.doc (46,50KB)

PDFRegulamin Konkursu_Barwy Wolontariatu.pdf (94,69KB)

DOCRegulamin Konkursu_Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.doc (387,00KB)

 


Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg