x
Wyszukaj w serwisie
x

Zagłosuj na Park Miejski w Głubczycach

IMG_8618.jpeg

Zagłosuj na projekt Parku Miejskiego w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego

 

Z pewnością nie uszła Państwa uwadze rewitalizacja Parku Miejskiego w Głubczycach. Mamy piękne asfaltowe alejki, toalety, całkowicie nowy plac zabaw, dwie siłownie i jeden plac do streetworkout’u. Wieczorową porą możemy podziwiać oświetlenie wraz z iluminacjami małej architektury rzeźb oraz fontann. Zagospodarowano Staw Łabędzi, mamy alejkę do „Świątyni dumania”.

 

Zakwalifikowaliśmy się także do wojewódzkiego konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego! Dlatego chcemy prosić Państwa o oddanie głosu na nasze miasto, na nasz park!

 

Jak głosować

Głosować można do 12 września. Wejdź na poniższą stronę internetową i zagłosuj na Park Miejski w Głubczycach wpisując swój e-mail, imię oraz nr telefonu.

 

Zostaniesz poproszony o głos na

 1. obiekt użyteczności publicznej

 2. przestrzeń publiczną (do tej kategorii zakwalifikowany został Park Miejski)

 3. przestrzeń publiczną 10-lecia

Jeśli chcesz mieć potwierdzenie oddania głosu, nie zapomnij zaznaczyć tej opcji (suwak). Oddanie głosu jest liczone dopiero po wypełnieniu całości ankiety (punkty 1-3). 

 

GŁOSOWANIE

http://www.przestrzen.opolskie.pl/glosuj/

 

 

Kategorie konkursowe:

 • przestrzeń publiczna (miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne);

 • obiekt użyteczności publicznej (obiekty służące zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców, w tym np. przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji).

 

Konkurs Internautów:

Dla realizacji celu edukacyjnego, przewidziano przeprowadzenie w ramach konkursu głosowanie internautów na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2018” oraz na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego Dziesięciolecia”. Konkurs internautów umożliwi mieszkańcom regionu wyrażenie własnej opinii poprzez zagłosowanie na realizacje dopuszczone do udziału w konkursie.

Lista realizacji zakwalifikowanych do głosowania internautów na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego Dziesięciolecia” obejmuje 17 dotychczas nagrodzonych realizacji (lista w załączeniu).

 

Forma nagród:

 • nagrody i wyróżnienia mają charakter honorowy;

 • laureat Nagrody Marszałka Województwa, oprócz tytułu Najlepszej przestrzeni publicznej województwa opolskiego i dyplomu, otrzyma tablicę do umieszczenia w miejscu uhonorowanej realizacji;

 • wyróżnieni otrzymają pamiątkowe elementy plastyczne oraz dyplomy.

 

Spośród głosujących w Konkursie Internautów zostaną wybrane trzy osoby, które otrzymają okolicznościowe upominki.

 

Harmonogram konkursu:

 • zgłoszenia do konkursu:

  1. od dnia dzisiejszego do 31 lipca 2018 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: NPPWO@opolskie.pl bądź na nośniku cyfrowym, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej pod adresem:

  2. Departament Polityki Regionalnej i PrzestrzennejUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, 45-867 Opole, z dopiskiem „KONKURS NPPWO 2018”

 • ocena formalna zgłoszeń pod względem poprawności wypełnionego formularza zgłoszenia realizacji oraz kompletności wymaganych załączników do 31 sierpnia 2018 r.

 • ocena merytoryczna zgłoszeń (praca komisji konkursowej) – wrzesień 2018 r.

 • głosowanie internautów – wrzesień 2018 r.

 • rozstrzygnięcie konkursu: 26 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14/Ostrówek, podczas uroczystości rozdania nagród.

 

Szczegółowe informacje:

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO.

Osobą do kontaktu jest Pani Małgorzata Błaszczyk-Leśniak, tel. 77 4482135, e-mail: m.blaszczyk@opolskie.pl, Pani Elżbieta Pawlik, tel. 77 4482135, e-mail: e.pawlik@opolskie.pl lub Pani Katarzyna Lichota, tel. 77 4482136, e-mail:

 

Regulamin

http://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2018/06/REGULAMIN-KONKURSU-NPPWO-2018.pdf

 

Data publikacji: 31-08-2018 13:33
Data modyfikacji: 31-08-2018 13:35
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora