x
Wyszukaj w serwisie
x

Program ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego (ZOBACZ)


Zgodnie z zapisami uchwały od 1 listopada 2017 r. (Uchwała nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw) na terenie województwa opolskiego wprowadzono zakaz spalania:

 

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
 • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3mm
 • paliw stałych, produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych
 • paliw stałych, produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3mm jest większa niż 15%
 • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%

 

Ponadto zgodnie z podjętym rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, Dz. U. poz. 1690) od 1 lipca 2018 r. niemożliwy będzie zakup i montaż kotłów (o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW) innych niż spełniające wymogi emisyjne przynajmniej 5 klasy zgodnie z normą EN 303-5:2012.

 

Wprowadzenie ograniczenia na poziomie centralnym pozwoli ograniczyć przyrost instalowanych pozaklasowych urządzeń na paliwo stałe, tym samym umożliwi samorządom skuteczną realizację działań naprawczych.

 

Więcej informacji na stronie:

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/10/2018-r.-Program-ochrony-powietrza-dla-wojew%C3%B3dztwa-opolskiego.pdf

Data publikacji: 04-06-2018 16:04
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora