x
Wyszukaj w serwisie
x

Szkolenie pt. Rozliczanie projektów, w tym księgowanie i kwalifikowalność kosztów w projektach RPO WO 2007-2013, PO KL, PO IG, PO IiŚ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, firma Eurologistics S.C. organizuje szkolenia specjalistyczne w ramach Narodowej Strategii Spójności (NSS), w tym szkolenie pt. „Rozliczanie projektów, w tym księgowanie i kwalifikowalność kosztów w projektach RPO WO 2007-2013, PO KL, PO IG, PO IiŚ”.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej numer 229 na I piętrze Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, ul. G. Piramowicza 32, w dniu 12.08.2011 w godzinach 9:00-15:40.


PROGRAM SZKOLENIA:

rodzaje wymaganych dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa,
opisywanie dokumentów,
opis związku wydatku z projektem,
dokumentowanie wydatków wspólnych (administracyjnych np. czynsz, media),
dokumentowanie zapłaty,
wyodrębniona ewidencja księgowa,
harmonogram płatności transz,
wniosek beneficjenta o płatność, zasady wypełniania oraz weryfikacja,
wkład niepieniężny,
płatność końcowa,
rozliczanie zaliczek,
kwalifikowalność kosztów, koszty niekwalifikowane, koszty pośrednie i bezpośrednie,
wydatki związane z personelem, amortyzacją, VAT,
wkład niepieniężny,
cross-financing,
studium przypadków – przykłady


Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej: http://www.eurologistics.pl/szkolenia.html - w celu zgłoszenia na szkolenie należy przesłać zgłoszenie na nr fax. 77/ 404 83 07.

Po nadesłaniu zgłoszenia, wszystkie osoby zgłoszone dostaną drogą telefoniczną potwierdzenie udziału w szkoleniu w wybranym przez siebie terminie/ zostaną poinformowani o zmianie terminu szkolenia - w razie dużej liczby zgłoszeń lub zostaną poinformowani o wpisaniu na listę rezerwową (o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie wtedy decydować rezygnacja osób z listy osób zakwalifikowanych na szkolenie).

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Data publikacji: 16-08-2011 10:43
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora