x
Wyszukaj w serwisie
x

Doradztwo energetyczne

UM 20180411 WFOŚ Doradztwo energetyczne (7).jpeg

Niska emisja i odnawialne źródła energii. Jak podnieść efektywność energetyczną w gminie? – doradzano w Urzędzie Miejskim w Głubczycach


W ramach kontynuacji spotkań na terenie gminy Głubczyce realizowanych w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, sołtysi wsi Gminy Głubczyce i przedstawiciele spółek gminnych spotkali się ze specjalistą ds. doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Tematem spotkania edukacyjno-informacyjnego była niska emisja i odnawialne źródła energii. Przedstawiono również zasady realizacji projektu doradztwa energetycznego.

Co to jest projekt doradztwa energetycznego?

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE to projekt partnerski finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) ze
środków Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

Jego celem jest stworzenie ogólnopolskiej sieci wysoko wykwalifikowanych doradców energetycznych, świadczących nieodpłatne usługi doradcze w regionach w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

 

Data publikacji: 16-05-2018 14:08
Data modyfikacji: 16-05-2018 14:09
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora