x
Wyszukaj w serwisie
x

Wybory Ławników

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z zm.) najpóźniej w październiku bieżącego roku Rada Miejska w Głubczycach powinna dokonać wyboru nowych ławników w głosowaniu tajnym. Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło, że Rada winna wybrać 1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Opolu, 6 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Głubczycach oraz 5 ławników do orzekania w Sądzie Pracy działającym w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie - Koźlu.
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska powoła zespół, który przedstawi na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest w pok. nr 10 Urzędu Miejskiego w Głubczycach (parter).

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników należy składać w pok. nr 10 Urzędu Miejskiego w Głubczycach w godzinach pracy Urzędu do dnia 30 czerwca 2011 roku

PDFUstawa o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych.pdf (310,17KB)

Data publikacji: 18-07-2011 14:56
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora