x
Wyszukaj w serwisie
x

Oferty spółek gminy - GWiK sp. z o.o.

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Powstańców 2
48-100 Głubczyce
tel.fax 077/485-27-21, 485-22-35, 485-22-41, 485-29-40
email:
www: http://www.wodociagi-glubczyce.pl/

 

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Głubczycach przedkłada ofertę dla mieszkańców Głubczyc, Baborowa, Kietrza oraz okolicznych wsi z terenu Gminy Głubczyce w zakresie:

  1. wymiana wodomierzy rozmrożonych, uszkodzonych,
  2. wymiana podliczników, które utraciły ważną cechę legalizacyjną.
  3. wykonanie przyłączy wodociągowych,
  4. wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  5. wykonanie sieci wodociągowych wraz z budową przepompowni wodnych,
  6. wykonanie sieci kanalizacyjnych wraz z budową przepompowni ścieków,
  7. wykonanie prac remontowych przyłączy wod – kan,
  8. usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przykanalików kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych,
  9. wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb),
  10. odpompowanie piwnic, zbiorników i innych obiektów w przypadku zalania wodami opadowymi,

Spółka gwarantuje wykonanie wymienionych usług terminowo, solidnie po konkurencyjnych cenach. Udziela gwarancji na te usługi.

Ponadto oferujemy rolnikom w symbolicznej cenie nawóz wapniowo – organiczny na bazie osadu ściekowego o właściwościach fizyko – chemicznych umożliwiających stosowanie w rolnictwie; skład chemiczny nawozu sprzyja wegetacji roślin i częściowo zastępuje stosowane powszechnie nawozy sztuczne.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami telefonów 077/485-22-35, 077/485-22-41, 077/485-29-40, 077/485-27-21, pocztą e-mail: gwik.sekretariat@vp.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.

 

Data publikacji: 18-07-2011 14:32
Polecamy