x
Wyszukaj w serwisie
x

Silesia Cantat

Nagłówek-Silesia-Cantat-LOGOTYPY.jpeg

GŁUBCZYCKIE SPOTKANIA CHÓRALNE „SILESIA CANTAT” w ramach projektu "Śląskie Portamento - śpiew - współbrzmienie - tradycja" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001656


Idea Festiwalu

 

Wieloletnia współpraca Chóru Mieszanego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach z chórami śpiewającymi po obu stronach polsko-czeskiej granicy, jak również wizja zjednoczonej Europy z udziałem obu państw, zaowocowały pomysłem zorganizowania festiwalu pn.: Głubczyckie Spotkania Chóralne „Silesia Cantat”. Celem imprezy jest rozwijanie współpracy przygranicznej oraz wymiana kulturowa i edukacyjna pomiędzy Polską, a Czechami, przy wsparciu samorządów lokalnych, placówek oświatowych, kulturalnych, kościołów i organizacji społecznych.

 

Spotkania chóralne w Głubczycach mają swój początek w czterech edycjach Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych i Ogólnokształcących (I festiwal odbył się w 1996 r.), organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Głubczycach oraz I Liceum Ogólnokształcące w Głubczycach.

 

W 2004 r. tradycja ta została poszerzona o nową płaszczyznę artystyczną w postaci I Konkursu o Nagrodę Głubczyckiego Anioła (spoglądającego z herbu miasta) i wtedy głubczycki festiwal przekształcił się w Głubczyckie Spotkania Chóralne „Silesia Cantat”.


Wszystkie chóry biorące udział w przesłuchaniach konkursowych otrzymują Nagrody Specjalne – „Głubczyckie Aniołki”. Nazwa nagrody specjalnej uzależniona jest od najlepszego elementu prezentacji występującego chóru. Dodatkowo, chóry walczą o Nagrodę Główną – Statuetkę „Głubczyckiego Anioła”, dla najlepszego chóru w poszczególnych kategoriach konkursu. Od roku 2018 przydzielana będzie Nagroda Specjalna – „Stonavska Barborka” za najlepsze wykonanie utworu czeskiego kompozytora, ufundowana przez festiwal „Stonavska Barborka” w Stonavie. Jest to efekt współpracy nawiązanej w poprzednim 2017 roku przez Gminę Głubczyce oraz Zarząd „Stonvskiej Barborki” w ramach europejskiego, transgranicznego projektu pn.: „Śląskie Portamento”.

 

Każda edycja festiwalu „Silesia Cantat” wzbogacona jest warsztatami i wykładami wybitnych znawców sztuki chóralnej. Są one okazją do podniesienia kompetencji i fachowej wiedzy uczestniczących w nich chórmistrzów i dyrygentów.

 

Integralną częścią Głubczyckich Spotkań Chóralnych są warsztaty i koncerty Polsko-Czeskiego Chóru "SILESIA CANTAT". Tegoroczna edycja Głubczyckich Spotkań Chóralnych „Silesia Cantat” współfinansowana jest z EFRR, w ramach Programu INTERREG V-A RCz-Pl. Festiwal SIlesia Cantat realizowany jest w ramach polsko-czeskiego projektu – "Śląskie Portamento - śpiew - współbrzmienie - tradycja".

 

Tadeusz Eckert

 

GŁUBCZYCKIE SPOTKANIA CHÓRALNE
„SILESIA CANTAT”
2019

 

W dniach 22-28.04.2019 r. odbyły się w Głubczycach Głubczyckie Spotkania Chóralne „Silesia Cantat”, pod Honorowym Patronatem Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego, Piotra Soczyńskiego - Starosty Powiatu Głubczyckiego oraz Adama Krupy - Burmistrza Głubczyc.

 

Bardzo udana inauguracja festiwalu miała miejsce 22 kwietnia w poniedziałek o godz. 11.30. Chór Angelus Cantat oraz Chór Absolwentów LO w Głubczycach wystąpił na mszy św. „Wielkanocnej” w Kościele Parafialnym Narodzenia N.M.P w Głubczycach. Wykonane zostały utwory nawiązujące do okoliczności występu, m.in. G. Aichingera „Regina coeli”, P. Gałuszki „Oto są Baranki młode”, G. Younga „Alleluja”. Atmosfera chóralnej wspólnoty była wspaniała. Chórzyści mimo różnicy wieków świetnie ze sobą współpracowali, a efekty artystyczne zaspokoiły nawet najbardziej wybrednych słuchaczy.

 

W kolejnych dniach odbyły się Seminaria chórmistrzowskie. Pierwsze z nich miało miejsce 24 kwietnia we środę o godz. 10.00 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. Mgr Przemysław Czekała z Akademii Muzycznej w Poznaniu poprowadził zajęcia pt. „Otwarcie wokalne w chórach dziecięcych i młodzieżowych”. Jego znakomity warsztat wokalny i pedagogiczny sprawiły, że uczestnicy tego spotkania edukacyjnego mogli wiele się nauczyć i doświadczyć właściwych postaw związanych z techniką wokalną. Natomiast w czwartek 25 kwietnia o godz. 10:00, seminarium chórmistrzowskie pt. „Zachęcanie dzieci i młodzieży do śpiewu poprzez właściwy dobór ćwiczeń wokalnych” poprowadziła dr Małgorzata Podzielny z Akademia Muzyczna we Wrocławiu. Oprócz dyrygentów w zajęciach uczestniczyła duża grupa dzieci z chórów Państwowej Szkoły Muzycznej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach. Prowadząca z wielką energią poprowadziła wzorcową próbę chóru, na której wykorzystały całą gamę znakomitych ćwiczeń wokalnych, bardzo atrakcyjnych dla dzieci i bardzo pożytecznych w codziennej pracy chórmistrzowskiej. O godz. 17:00 Wykład i warsztaty w ramach Akademii Myśli i Słowa pt.„Śpiew dla ciała i umysłu”, poprowadziła absolwentka głubczyckiego chóru LO Pani dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, prof. Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego, dyrektor Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Uczestnicy spotkania nie tylko dowiedzieli się jak wielki i pozytywny wpływ na ludzie życie ma śpiew, ale mogli tego także doświadczyć, uczestnicząc w części praktycznej warsztatów.

 

W piątek 26 kwietnia godz. 16:00, w sali audiowizualnej głubczyckiego LO odbyły się warsztaty artystyczne Chóru „Silesia Cantat”. Przygotowano do wspólnego wykonania „Hymn III Tysiąclecia” M. Gałęskiego. Prezentacja nastąpiła o godz. 19:00 w Kościele Parafialnym Narodzenia N.M.P w Głubczycach. Chór „Silesia Cantat” wystąpił w składzie: Pěvecké sdružení ECHO pod dyr. Josefa Melnara z Frýdlantu nad Ostravicí, Chór Animato Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach pod dyr. Olivii Kaczyńskiej oraz Chór Dziecięcy PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach pod dyr. Tadeusza Eckerta. Oprócz wspólnej prezentacji, chóry wykonały także program własny, który mógł pokazać różnorodne barwy muzycznej kultury Polski i Czech.

 

Kulminacja festiwalu nastąpiła 27 kwietnia w sobotę. W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, o godz. 10:00 odbył się VI Konkurs Chórów o Nagrodę Głubczyckiego Anioła. Wzięło w nim udział kilkanaście chórów z Polski i z Czech, które oceniło jury w składzie: Prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda z Akademii Muzycznej w Katowicach, Prof. Włodzimierz Siedlik z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Prof. Jurij Galatenko z Opery Ostrawskiej w Ostrawie. Wyniki zostały ogłoszone w hali sportowej ZSO o godz. 15:00 i zostały okraszone koncertem galowym z udziałem laureatów Międzynarodowego Konkursu Zespołów Wokalnych Stonavská Barborka w składzie: Sára Marie Skopalová – sopran, Anna Kvěchová – skrzypce i Daniela Fryčová – fortepian. W programie można było usłyszeć wspaniałe dzieła literatury światowej, jak również kompozycje autorów polskich i czeskich. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w postaci statuetek „Głubczyckiego Anioła” oraz „Głubczyckich Aniołków” zwieńczyło część oficjalną koncertu galowego. Nagrodę „Głubczyckiego Anioła” zdobyły: Chór Dziecięcy PSM w Głuchołazach - dyr. Estera Gąsowska (I kategoria - chórów szkół muzycznych), Chór „Animato” SP w Łazach –- dyr. Olivia Kaczyńska (II kategoria - chórów szkół ogólnokształcących), i Chór “Bel Canto” MDK w Rybniku - dyr. Lidia Blazel-Marszolik (III kategoria - chórów mieszanych). „Stonavską Barborkę” za najlepiej wykonany utwór czeskiego kompozytora zdobył Pěvecký sbor „VOICES” ZUŠ z Krnova - dyr. Ilona Rédlová, a „Głubczyckiego Stanisława”, za najlepiej wykonany utwór Stanisława Moniuszki, Chór „Gaudeo” POPP przy SP w Świerklanach - dyr. Maria Skrobol.

 

Głubczyckie Spotkania Chóralne „Silesia Cantat” zwieńczone zostały niedzielną Mszą św., która odbyła się w niedzielę o godz. 11:00, 28.04.2019 r. w Kościele Parafialnym Narodzenia N.M.P w Głubczycach. Członkowie Chóru „Silesia Cantat” z dużym powodzeniem wykonali pieśni sakralne związane z liturgią „Białej Niedzieli”.

 

Kolejna edycja festiwalu potwierdziła wielką wartość tego przedsięwzięcia. Występy chórów, wspólne śpiewy i wspólna praca, prezentacje konkursowe oraz zdobywanie fachowej wiedzy stanowią nieoceniony wkład w rozwój chóralistyki w regionie śląskim Polski i Czech. Na uwagę zasługuje niekonfrontacyjna i wspierająca formuła konkursu. Każdy chór został doceniony za coś, co stanowiło najlepszą cechę jego prezentacji. Każdy chór otrzymał statuetkę „Głubczyckiego Aniołka”, a każdy dyrygent gratyfikację finansową.

 

Wielkie podziękowania należy skierować w stronę organizatorów oraz instytucji finansujących to niezwykłe przedsięwzięcie. Gmina Głubczyce, partner projektu „Śląskie Portamento – śpiew – współbrzmienie - tradycja” – wsparcie finansowe i organizacyjne; Festiwal „Stonavská Barborka” w Stonavie (Czechy), partner projektu „Śląskie Portamento – śpiew – współbrzmienie - tradycja” – wsparcie finansowe i organizacyjne; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – sfinansowanie nagrody „Głubczycki Stanisław”; Starostwo Powiatowe w Głubczycach – pomoc logistyczna; Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach – organizator spotkań, koncertów i konkursu, gospodarz obiektu szkolnego; Państwowa Szkoła Muzyczna w Głubczycach – pomoc kadrowa i logistyczna; Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach – pomoc logistyczna i organizacyjna, Kościół Parafialny NNMP w Głubczycach – pomoc finansowa i organizacyjna; Stowarzyszenie Absolwentów LO w Głubczycach – pomoc finansowa. Festiwal został sfinansowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska Polska.

 

Tadeusz Eckert
Dyrektor Artystyczny Projektu „Śląskie Portamento – śpiew – współbrzmienie – tradycja”
oraz Głubczyckich Spotkań Chóralnych „Silesia Cantat”.
 

 

 

plakat - śląskie portamento.jpeg

plakat_B1_PL.jpeg

 

Głubczyckie Spotkania Chóralne „Silesia Cantat”

 

POD HONOROWYM PATRONATEM
Marszałka Województwa Opolskiego
Starosty Powiatu Głubczyckiego
Burmistrza Głubczyc

 

PROGRAM GŁUBCZYCKICH SPOTKAŃ CHÓRALNYCH "SILESIA CANTAT" 2019

 

22 kwietnia - poniedziałek, godz. 11:30

Inauguracja festiwalu
- występ na mszy św. "Wielkanocnej" Chóru Angelus Cantat oraz Chóru Absolwentów LO w Głubczycach (Kościół Parafialny Narodzenia NMP w Głubczycach)

 

24 kwietnia - środa, godz. 10:00

Seminarium chórmistrzowskie
"Otwarcie wokalne w chórach dziecięcych i młodzieżowych" mgr Przemysław Czekała Akademia Muzyczna w Poznaniu (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach)

 

25 kwietnia - czwartek

10:00 - Seminarium chórmistrzowskie "Zachęcanie dzieci i młodzieży do śpiewu poprzez właściwy dobór ćwiczeń wokalnych" dr Małgorzata Podzielny Akademia Muzyczna we Wrocławiu (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach)

17:00 - Wykład i warsztaty w ramach Akademii Myśli i Słowa "Śpiew dla ciała i umysłu" dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny prof. Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego, dyrektor Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach)

 

26 kwietnia - piątek

16:00 - Warsztaty artystyczne Chóru "Silesia Cantat" (Zespół Szkół Ogólnokształacących w Głubczycach)

19:00 - Koncert Chóru "Silesia Cantat" (Kościół Parafialny Narodzenia NMP w Głubczycach)

 

27 kwietnia - sobota

10:00 - VI Konkurs Chórów o Nagrodę Głubczyckiego Anioła (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach)

15:00 - Koncert galowy z udziałem laureatów Międzynarodowego Konkursu Zespołów Wokalnych Stonavska Barborka. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród (ZSO w Głubczycach)

 

28 kwietnia - niedziela

11:00 - Występ Chóru "Silesia Cantat" na mszy św. w "Biała Niedzielę" (Kościół Parafialny Narodzenia NMP w Głubczycach)

 

 

 


Reportaż z przebiegu Głubczyckich Spotkań Chóralnych „SILESIA CANTAT” w 2018 r. w ramach projektu "Śląskie Portamento" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001122


 

 

V KONKURS O NAGRODĘ GŁUBCZYCKIEGO ANIOŁA
Chóry biorące udział w przesłuchaniach

 

Kategoria I


ZUŠ Karviná - Sbor “Permoníček Starší” - dyr. Michaela Kovářová
PSM Rybnik - Chór Dziecięcy „Szafirki” - dyr. Iwona Remiorz
PSM Nysa - Chór Dziecięcy - dyr. Izabela Gach
PSM Opole - Chór Dziecięcy „OPUSowcy” - dyr. Ludmiła Wocial-Zawadzka
PSM Olesno - Chór Dziecięcy - dyr. Justyna Kunicka

 

Kategoria II


ZŠ Vrbno pod Pradědem - DPS „Harmonie” - dyr. Jana Zaoralová
ZŠ Havířov - Chór “Rozmarýnek” - dyr. Janina Ptaková
SP Czeski Cieszyn - Chór Dziecięcy “Trallala” - dyr. Beata Brzóska
Parafia NS NMP Domecko - Schola “Cantare Cordis” - dyr. Teresa Ramola
PSP Nr 1 Głuchołazy - Chór “Jedynka” - dyr. Karolina Tomaszewska

 

Kategoria III


ZUŠ Karviná - Smíšený Sbor “Permoník” - dyr. Martina Juriková
MDK Rybnik - Chór “Bel Canto” - dyr. Lidia Blazel-Marszolik
Parafia Św. Bartłomieja Głogówek - Schola “Światło dla Młodych” - dyr. Julianna Petzuch
Gimnazjum nr 2 Głuchołazy - Międzyszkolny Chór “Capricolium” - dyr. Adam Dziurowski
ZSO Strzelce Op. - Chór “Sursum Corda” - dyr. ks. Sebastian Szajda

 

ORGANIZATORZY

 

Gmina Głubczyce * Festiwal „Stonavská Barborka” w Stonavie (Czechy)

Data publikacji: 22-03-2018 08:36
Data modyfikacji: 23-05-2019 14:08
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg