x
Wyszukaj w serwisie
x

Plac rekreacyjno - zabawowy w Głubczycach dz. nr 446/29 (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - plac między blokami przy ul. Krętej)

Plac rekreacyjno-zabawowy


Przygotowanie terenu pod zadanie, wykonanie nowych alejek, urządzenie zieleni niskiej - powierzchnia biologicznie czynna. Zasadzenie drzew, montaż małej architektury, ławeczek, urządzenia do gimnastyki, plac zabaw.

 

Szacunkowy koszt zadania: 200 000 zł. 

 

Cele zadania

 

Mieszkańcy nie posiadają w bezpośredniej bliskości miejsca spotkań i integracji oraz wypoczynku na świeżym powietrzu w bezpiecznej przestrzeni publicznej. Zamontowane urządzenia wpłyną na aktywny wypoczynek. Zagospodarowanie terenu, utworzenie miejsca integracji osób starszych i młodszych, wykonanie terenów zielonych, montaż małej architektury podniesienie bezpieczeństwo oraz atrakcyjność terenu. 

 

Przedsięwzięcie nie oddziałuje negatywnie i nie pogarsza stanu środowiska, natomiast utworzona zieleń: trawniki, krzewy, drzewa, pozytywnie na nie wpłyną. 

 

Osoba składająca wniosek w imieniu mieszkańców
Marek Monasterski

 

Wniosek: PDFPlac rekreacyjno-zabawowy.pdf (6,00MB) + PDFopis zagospodarowania placu.pdf (2,36MB)

Data publikacji: 20-03-2018 09:18
Data modyfikacji: 28-03-2018 13:28
Polecamy