x
Wyszukaj w serwisie
x

Regulamin głosowania

Regulamin głosowania w wyborze zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2019

"Kształtujemy przestrzeń miasta Głubczyce"

 

Udział w głosowaniu mogą wziąć tylko mieszkańcy miasta Głubczyce, którzy najpóźniej w dniach głosowania kończą 18 lat.

 

Każdy z mieszkańców miasta Głubczyce ma prawo do oddania tylko 1 głosu.

 

W przypadku oddania przez jedną osobę kilku głosów w formie tradycyjnej i elektronicznej – wszystkie te głosy zostaną uznane za nieważne.


 

Głosowanie tradycyjne

Głosowanie odbywa się w dniach od 26 lutego do 8 marca 2019 r.

 

Punktami wyznaczonymi do głosowania są:

 • Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach przy ul. Kościuszki 24 (I piętro) - lokal czynny od godz. 8:00 do godz. 16:00
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach (Ratusz Miejski II piętro - wypożyczalnia dla dorosłych) - lokal czynny w godz. od 10:00 do godz. 18:00
 • Dom Dziennego Pobytu przy ul. Chrobrego 7 - lokal wyborczy czynny od godz. 8:00 do godz. 14:00
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Krętej 10 - lokal wyborczy czynny od godz. 8:00 do godz. 14:00


Oddanie głosu w sposób tradycyjny następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu osobie wydającej karty do głosowania, dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu na liście głosujących.

 

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy jednym z wybranych do realizacji zadań.

 

Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie głos uważany jest za nieważny.


 

Głosowanie internetowe

Głosowania odbywa się w dniach od 25 lutego do 8 marca 2019 r.

Oddanie głosu polega na zaznaczeniu jednego spośród czterech zadań zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Głubczyce w zakładce Budżet obywatelski 2019 / GŁOSOWANIE, oraz podaniu swoich danych: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania) oraz adres email, na który zostanie wysłany link do "kliknięcia" w celu potwierdzenia oddania głosu.

 

"Kliknięcie" na otrzymany w emailu link potwierdza dokonanie wyboru oraz powoduje otrzymanie kolejnego emaila zawierającego unikalny identyfikator głosowania wraz z informacją o dokonanym wyborze.

 

Brak potwierdzenia poprzez "kliknięcie" linku zawartego w emailu powoduje uznanie głosu za nieważny.

 

UWAGA - Jeden adres email może być wykorzystany dla wielu głosowań np. z emaila jednego z członków rodziny mogą skorzystać pozostali pełnoletni członkowie tej rodziny lub inne osoby nie posiadające poczty email.

 

Data publikacji: 20-03-2018 09:01
Data modyfikacji: 22-02-2019 09:32
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora