x
Wyszukaj w serwisie
x

Regulamin głosowania

Regulamin głosowania w wyborze zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2018

 

Udział w głosowaniu mogą wziąć tylko mieszkańcy miasta Głubczyce, którzy najpóźniej w dniach głosowania kończą 18 lat.

Każdy z mieszkańców miasta Głubczyce ma prawo do oddania tylko 1 głosu.

W przypadku oddania przez jedną osobę kilku głosów w formie tradycyjnej i elektronicznej – wszystkie te głosy zostaną uznane za nieważne.

 

Głosowanie tradycyjne

Głosowanie odbywa się w dniach od 4 do 13 kwietnia 2018 r.

Punktami wyznaczonymi do głosowania są:

•    Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach przy ul. Kościuszki 24 (I piętro) - lokal czynny od godz. 8.00 do  godz. 16.00

•    Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach (Ratusz Miejski II piętro - wypożyczalnia dla dorosłych) - lokal czynny w godz. od 10.00 do  18.00

•    Sekretariat Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 pok.  nr 2  - lokal czynny w godzinach pracy Urzędu.     


Oddanie głosu w sposób tradycyjny następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu osobie wydającej karty do głosowania dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu na liście głosujących.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy jednym z wybranych do realizacji zadań.

Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie głos uważany jest za nieważny.

 

Głosowanie internetowe

Głosowania odbywa się w dniach od 3 do 13 kwietnia 2018 r.

Oddanie głosu polega na zaznaczeniu jednego spośród trzech zadań zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Głubczyce w zakładce Budżet obywatelski – Głosowanie na Budżet Obywatelski Gminy Głubczyce, oraz podaniu swoich danych : Imię, Nazwisko, PESEL , adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania) oraz adres email, na który zostanie wysłany link do "kliknięcia" w celu potwierdzenia oddania głosu.
"Kliknięcie" na otrzymany w emailu link potwierdza dokonanie wyboru oraz powoduje otrzymanie kolejnego emaila zawierającego unikalny identyfikator głosowania wraz z informacją o dokonanym wyborze.
Brak potwierdzenia poprzez "klinięcie" linku zawartego w emailu powoduje że oddany głos zostaje uznany za nieważny.
UWAGA - Jeden adres email może być wykorzystany dla wielu głosowań np. z emaila jednego z członków rodziny mogą skorzystać pozostali pełnoletni członkowie tej rodziny lub inne osoby nie posiadające poczty emailowej.

 

Data publikacji: 20-03-2018 09:01