x
Wyszukaj w serwisie
x

Nowe odwodnienie przy ul. Plebiscytowej

Nasadzenia-przy-Ratuszu-LANDING.jpeg

Informacja o planowanej budowie odwodnienia przy ul. Plebiscytowej w Głubczycach


W dniu 21 września 2017 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie prac przy ul. Plebiscytowej w Głubczycach, polegających na wycince łącznie 10 drzew gatunków:
- jesion wyniosły 6 szt
- jabłoń domowa 4 szt.
oraz
- uprzątnięcia terenu po wykonaniu prac,
- wprowadzeniu nasadzeń zastępczych na terenie tej samej nieruchomości, wzdłuż ulicy Plebiscytowej w postaci min. 10 drzew, zgodnie z wnioskiem Burmistrza Głubczyc z dnia 25.08.2017 r.

 

Termin ważności pozwolenia – 31.12.2018 r.

 

Wskazaną przyczyną zamierzonego usunięcia drzew był stan i umiejscowienie rosnących drzew. Jesiony znajdowały się przy granicy nieruchomości sąsiadującej z działką nr 370 w Głubczycach, stanowiącą drogę publiczną. Drzewa znajdowały się w kolizji z planowanym odwodnieniem remontowanej drogi. Jabłonie z kolei były egzemplarzami obumierającymi, nie rokującymi szans na przeżycie.

 

Planowana budowa drenażu przy ul. Plebiscytowej ma na celu uniemożliwienie przedostawania się wód gruntowych pod korpus jezdni. Podczas prowadzonych tam prac w minionym roku stwierdzono istniejący fragmentarycznie, poprzerywany, stary drenaż, który zamiast odprowadzać wodę – wymywał materiał spod drogi. Z tego powodu podjęto decyzję o budowie nowego drenażu. Wiązało się to z koniecznością wycinki rosnących wzdłuż drogi drzew.

 

Planowane nowe nasadzenia to:
- platan klonolistny 10 szt.
- róża okrywowa ‘Nozomi’ 790 szt.
- berberys Thunberga ‘Coronita’ 296 szt.

 

Plebiscytowa-mapka-2018.jpeg

Data publikacji: 27-02-2018 09:57
Data modyfikacji: 27-02-2018 10:00
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora