x
Wyszukaj w serwisie
x

Historia odbudowy ratusza miejskiego

  Mieszkańcy miasta Głubczyc w 2003 roku złożyli wniosek do Burmistrza Głubczyc - Kazimierza Jurkowskiego na którym widniały 604 podpisy z prośbą o odbudowę ruin głubczyckiego ratusza Burmistrz Głubczyc Kazimierz Jurkowski w programie wyborczym Obywatelskiego Komitetu Opolszczyzny zadeklarował, że po wyborze go na stanowisko burmistrza podejmie działania zmierzające do odzyskania ruin ratusza (znajdowały się one w rękach prywatnych) a następnie przystąpi do ich odbudowy.

   W 2004 roku na mocy prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Opolu ruiny ratusza miejskiego w Głubczycach stały się ponownie własnością gminy Głubczyce. W tym samym roku Rada Miejska w Głubczycach podjęła uchwałę o przystąpieniu do odbudowy historycznych ruin ratusza. Dzięki podjętym działaniom w budżecie gminy zostały przeznaczone niezbędne środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia.

   W 2004 roku w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca dokumentacji technicznej. W lutym 2005 roku gmina Głubczyce złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury. Koszty odbudowy wyniosły około 13 mln złotych, z tego około 5 mln ze środków Unii Europejskiej. Integralna częścią inwestycji była budowa kamieniczek kupieckich, które nie stanowiły kosztów kwalifikowanych. W odbudowę włączyło się także społeczeństwo naszego miasta, które składało pieniądze podczas imprez charytatywnych przy wsparciu Stowarzyszenia na rzecz Odbudowy Ratusza.

Data publikacji: 18-07-2011 12:47
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg