x
Wyszukaj w serwisie
x

Spektakle ekologiczne

Spektakle ekologiczne na deskach MOK w Głubczycach


W ramach realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie Głubczyce i prowadzonej kompanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niskiej emisji oraz zanieczyszczeń wód, w dniu 14.11.2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbyły się spektakle ekologiczne pt. „Jaskiniowcy” oraz „Baron Smog”.

 

Przedstawienia te, skierowane były do dzieci i młodzieży. Głównym celem spektakli ekologicznych było poszerzenie świadomości ekologicznej dzieci i rozwijanie właściwych postaw ekologicznych. Przedstawienia ukazywały zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadami, niskiej emisji oraz zanieczyszczeń wód.

 

Popularyzowano w nich właściwe zachowania takie jak, konieczność ograniczania wytwarzanych odpadów, potrzebę segregacji i recyklingu odpadów, zakazu spalania odpadów w piecach, ograniczenie ruchu pojazdów celem zmniejszania ilości wytwarzanego smogu.

 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i organizacją w/w spektakli poniosła Gmina Głubczyce.

 

 

Data publikacji: 17-11-2017 13:20
Data modyfikacji: 21-11-2017 14:35