x
Wyszukaj w serwisie
x

Rehabilitacja rolnicza

Rehabilitacja lecznicza osób uprawionych do świadczeń KRUS w 2016 r.

 

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego, zachowanie, czy poprawa zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.


Rehabilitacja lecznicza zyskała duże uznanie rolników. Jest ona jednym z głównych obszarów ustawowej aktywności KRUS, obok obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z tego ubezpieczenia.

 

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, udzielanym przez zakłady rehabilitacji leczniczej.

 

Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby:

 • rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji,

 • a także dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS.

 

Wymienione wyżej osoby, muszą spełniać jeden z następujących warunków:

 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

 • podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),

 • ustalonego prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i jest realizowana w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, tj. w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta.

 

Podstawą skierowania jest:

  • prawomocne orzeczenie lekarza-rzeczoznawcy Kasy/komisji lekarskiej Kasy lub wniosek o skierowanie, sporządzony przez lekarza prowadzącego pacjenta.

  • Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej, całodobowej opieki medycznej, koszty zakwaterowania i wyżywienia,

  • Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów dojazdu do zakładu rehabilitacji.

 

Wniosek złożony przez rolnika w oddziale regionalnym KRUS lub w placówce terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu, a po uzgodnieniu terminu – skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

 

Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w warunkach stacjonarnych w centrach i ośrodkach Kasy, w formie turnusów rehabilitacyjnych. Turnus trwa 21 dni.

 

Okres rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony, w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze.

 

Ośrodki rehabilitacji KRUS to: CRR (Centrum Rehabilitacji Rolników) Szklarska Poręba, CRR Iwonicz Zdrój, CRR Horyniec, CRR Kołobrzeg, CRR Świnoujście, CRR Jedlec. Rehabilitację przyznaje się na wniosek ustalający wskazania do skierowania osoby uprawnionej na rehabilitacje leczniczą. W centrach i ośrodkach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo jest prowadzona rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W 2016r. z rehabilitacji leczniczej realizowanej przez KRUS skorzystało ogółem 13777 rolników.

 

W 2016 roku do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu wpłynęło 511 wniosków o rehabilitacje leczniczą, z czego 489 zostało zakwalifikowanych, a 22 odrzuconych.

 

Spośród wniosków spełniających wymogi formalne, wnioski lekarzy rzeczoznawców lub komisji lekarskiej KRUS stanowiły 36,60% (179 wniosków), natomiast pozostałe wnioski lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej stanowiły 63,40% (310wniosków).

 

Do realizacji zakwalifikowano 167 wniosków lekarzy rzeczoznawców lub komisji lekarskiej KRUS oraz 225 wniosków podstawowej opieki zdrowotnej.

 

W 2016 roku Oddział Regionalny KRUS w Opolu wysłał do rolników 368 propozycji odbycia rehabilitacji leczniczej, z czego 263 osób wyraziło zgodę na wysłane propozycje, 78 osoby zrezygnowały z odbycia rehabilitacji, a 27 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

 

Ogółem w 2016 roku Oddział Regionalny KRUS w Opolu wykorzystał 100,00% limitów otrzymanych skierowań do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

 

Z oceny medycznej rehabilitacji leczniczej wynika, że wśród 322 osób skierowanych na rehabilitacje u 280 osób odnotowano poprawę stanu zdrowia, co stanowi 86,96% ogółu.U 2 osób odnotowano znaczną poprawę, u 38 pozostałych pacjentów stan po rehabilitacji był bez zmian, a u 2 nieoceniony. Pogorszenie stanu zdrowia nie odnotowaniu u żadnego z pacjentów.

 

Wskaźnik skuteczności prowadzonej rehabilitacji w 2015 roku przez Oddział Regionalny KRUS w Opolu wyniósł 98,6%, tzn. że spośród 284 osób które odbyły rehabilitację ze wskazań profilaktycznych tylko 4 otrzymały rentę w rok po odbytej rehabilitacji.

 

Zapraszam do korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych KRUS – głównie w celach profilaktycznych.

Pamiętajmy, że największym darem, który otrzymał człowiek jest życie – więc szanujmy je jak mówi wieszcz należycie.

Życzę Państwu z całego serca zdrowia i korzystania z naszych ośrodków wyłącznie po to, by uprzedzić chorobę. Chciałbym, by naszym największym osiągnięciem było przywrócenie 100% sprawności w 100% przypadków.

 

Dyrektor OR KRUS w Opolu


 

Materiał opracowała:

Mroszczak Katarzyna

Data publikacji: 11-09-2017 15:25
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg