x
Wyszukaj w serwisie
x

Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Od 10 stycznia każdego roku,  rusza  kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej  na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce.

Dotacja udzielana jest do zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dotacji podlegają biologiczne oczyszczalnie ścieków w których procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznie czynnym lub przy udziale osadu czynnego, posiadające znak CE, certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3:2016-10E oraz deklarację właściwości użytkowych.

 

Do otrzymania dotacji uprawnione są:

 • osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami, najemcami lokali mieszkalnych (za zgodą właściciela) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielorodzinnymi), nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania
 • wspólnoty mieszkaniowe, nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania;

 

Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości budynków/lokali przyłączonych do budowanej oczyszczalni i wynosi:

 • dla jednego budynku mieszkalnego do 50 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 000 zł
 • dla dwóch lub więcej budynków mieszkalnych do 50 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 2 500 zł, dla każdego budynku
 • dla budynków wielolokalowych do 50 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1200 zł, dla każdego lokalu mieszkalnego

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji jest ciągły i trwa od 10 stycznia do 30 września, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 września, każdego roku. Rozpatrywanie wniosków będzie  trwało do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.


Zasady udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce

 

UCHWAŁA NR XXXVII/303/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce

 

DOCXWniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 2021.docx (32,56KB)

 

Załącznik do pobrania:

DOCXPelnomocnictwo - druk 2021.docx (16,39KB)

Data publikacji: 18-07-2011 10:38
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg