x
Wyszukaj w serwisie
x

Obwieszczenie o XXXIII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXXIII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  24 sierpnia 2017 roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmian w budżecie na 2017 rok,

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,

c) likwidacji oraz utworzenia jednostki budżetowej,

d) zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Głubczyce,

e) zmiany uchwały w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku

 1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  21 sierpnia 2017 r.

 

 

Data publikacji: 23-08-2017 12:59
Data modyfikacji: 21-09-2017 13:58
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg