x
Wyszukaj w serwisie
x

ASF w Czechach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głubczycach przekazuje informacje dot. aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF)


Stwierdzono wystąpienie 132 przypadków zakażenia wirusem ASF u dzików na terenie Republiki Czeskiej w odległości ok 136 km od obszaru zapowietrzonego w Republice Czeskiej i 65 km od strefy odstrzałów do granicy powiatu głubczyckiego.

 

W związku z powyższym, proszę przekazać te informacje sołtysom, celem ich rozpowszechnienia.

 

Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji, a w szczególności:

— nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od nieznanych handlarzy zwierzętami gospodarskimi, bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia, choroby;

— zabezpieczyć swoje gospodarstwo w sposób wykluczający możliwość przedostania się dzików na teren gospodarstwa;

— zabezpieczyć paszę oraz słomę (ściółkę) przed dostępem zwierząt wolnożyjących, poprzez odpowiedni sposób przechowywania;

— ograniczyć osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, zwłaszcza jeśli osoby te przebywały na terenach, gdzie w ostatnim czasie wystąpił ASF lub brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne;

— nie skarmiać świń odpadkami żywnościowymi, poubojowymi;

— utrzymywać gospodarstwo i sprzęt używany w gospodarstwie w czystości, wykonywać bieżące odkażanie, używać osobnej odzieży ochronnej i obuwia do obsługi zwierząt.

 

Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest kontakt bezpośredni ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi, poubojowymi pochodzącymi od świń i dzików.

 

Dziki migrują na tereny naszego kraju, niszczą uprawy polowe tj.: kukurydzę i ziemniaki. Kontakt dzików zakażonych z płodami rolnymi, używanymi następnie do skarmiania trzody chlewnej, zwiększa ryzyko zawleczenia wirusa na teren własnego gospodarstwa.

 

Rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jak i od dzików jest łatwe głównie za pośrednictwem zakażonej paszy, osób odwiedzających gospodarstwo (hodowcy, myśliwi) lub wody czy narzędzi.

 

Myśliwi polujący na tą zwierzynę powinni zwrócić szczególną uwagę na możliwość zawleczenia wirusa na teren gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną.

 

Po zakończonym polowaniu powinni przestrzegać zasad bioasekruacji tj.:

— nie pozostawiać patrochów w lesie;
— dezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów;
— zmieniać obuwie i odzież;
— przez 72 godziny nie wchodzić do chlewni;
— nie skarmiać świń odpadkami kuchennymi, zwłaszcza pochodzącymi z dziczyzny.

 

Tylko znajomość zasad bioasekuracji i świadome ich przestrzeganie przez osoby mające kontakt z trzodą chlewną i dzikami może zapobiec zawleczeniu wirusa ASF na teren powiatu głubczyckiego.

 

Choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka, ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki całego kraju.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głubczycach
Marek Szaciłło-Kozłowski

 

Data publikacji: 09-08-2017 13:09
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg