x
Wyszukaj w serwisie
x

Obszar Chronionego Krajobrazu Rejonu Mokre-Lewice

Rejon Mokre - Lewice o powierzchni 6.527 ha, obejmujący fragment Gór Opawskich. Ukształtowanie tego terenu jest dosyć urozmaicone. Cechują go strome, częściowo zalesione stoki z kulminacjami dochodzącymi do 500 m. n.p.m. oraz liczne jary i doliny rzek: Troi, Osobłogi i Opawicy. Występują tu naturalne zbiorowiska leśne, takie jak: łęgi jesionowo-olszowe, podgórskie łęgi jesionowe oraz grąd subkontynentalny. Największe powierzchnie zajmują bory sosnowe, świerkowe, modrzewiowe i bory mieszane. Na terenie obszarów chronionego krajobrazu spotkać można wiele chronionych i rzadkich roślin, takich jak: wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), rokitnik pospolity (Hippophaë rhamnoides), marzanka wonna (Asperula odorata), kalina koralowa (Viburnum opulus), konwalia majowa (Convallaria majoralis), buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia). Obszary te są także ostoją dla chronionych zwierząt. Występują tu m.in. padalce, zaskrońce, żmije zygzakowate, gniewosze plamiste, jaszczurki oraz ze zwierząt łownych lisy, łasice, sarny, przechodnie jelenie, rzadziej borsuki, bażanty i kuropatwy. Nieco mniejsze kompleksy leśne znajdują się w południowo zachodniej części gminy, m.in. w okolicach Pielgrzymowa, Pietrowic, Radyni, Braciszowa oraz na wschód od Chróstna. 

Data publikacji: 18-07-2011 10:23
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg