x
Wyszukaj w serwisie
x

Nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach

Burmistrz Głubczyc zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach.

Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, których terenem działalności jest Gmina Głubczyce.

Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Głubczyc dokona wyboru 5 osób, które zostaną powołane w skład Rady.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. nr 2

lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

w terminie od dnia 7 sierpnia 2017 r. do dnia 21 sierpnia 2017 r.

 

PDFKarta zgłoszenia kandydata na członka do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach.pdf (31,99KB)


 

PDFUchwała Nr XXIX-239-17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach.pdf (221,84KB)
 

Zarządzenie Nr 984/17 Burmistrza Głubczyc z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach

Data publikacji: 06-08-2017 21:33
Data modyfikacji: 06-08-2017 21:39
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg