x
Wyszukaj w serwisie
x

Informacja

W roku 1973 decyzją Komitetu PZPR w Głubczycach rozpoczęto likwidację pomnika znajdującego się na terenie zlikwidowanego wcześniej, tymczasowego cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej (ul. Skłodowskiej w Głubczycach) poległych na terenie miasta i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w czasie działań frontowych wiosną 1945 r. (wg opracowania "Województwo opolskie" - mogło być pochowanych ponad 600 osób).
W związku z powyższą decyzją rozpoczęto budowę nowego pomnika przy ul. Pocztowej.

 

Pomnik wzniesiono w 1973 r. na historycznym cokole pomnika pruskiego z 1882 r. (upamiętniał zwycięstwa pruskie z XIX w.). Z pomnika pruskiego zlikwidowano znajdującą się na nim kolumnę i wymurowano obelisk, przed którym ustawiono postać żołnierza radzieckiego.

 

Wspomniana postać żołnierza miała być przeniesiona z pomnika przy ul. Skłodowskiej, lecz w tej kwestii zdania są podzielone (dawny pracownik Rejonu Eksploatacji Dróg w Głubczycach zasugerował, że był on odlany na nowo u nich w firmie - co jest możliwe w przypadku gdy postać z wcześniejszego pomnika uległa zniszczeniu przy demontażu). Pomnik odsłonięto 25.10.1973 r. W odsłonięciu uczestniczyły władze miejscowe, członkowie Związku Kombatantów w Głubczycach, członkowie Związku Byłych Więźniów Politycznych oraz mieszkańcy. (opracowano na podstawie opracowania Pana Mariana Łozińskiego, "Pomniki" znajdującego się w zbiorach PMZG).

 

Remont pomnika Żołnierzy Armii Czerwonej stanowi część projektu dotyczącego Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Głubczycach. Całkowity koszt remontu przedmiotowego pomnika wynosi 31 505,31 zł, natomiast koszt remontu samego żołnierza wynosi nieco ponad 3625,18 zł. z czego udział Gminy Głubczyce wynosi 543,78 zł.

 

Remont przewiduje następujący zakres prac:
- zmycie myjką ciśnieniową elementów kamiennych
- zmycie myjką ciśnieniową elementów kamiennych z użyciem preparatów
- uzupełnienie ubytków wraz z naprawą uszkodzeń
- impregnacja

Obecnie na podstawie zapisów art. 3 umowy z dnia 22 lutego 1994 r. o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polski, a Rządem Federacji Rosyjskiej, na Rząd Polski został nałożony obowiązek utrzymania miejsc pamięci i spoczynku zapewniając ochronę grobów, nagrobków, pomników i innych obiektów upamiętniających oraz zazielenienie i zachowanie ich w należytym porządku.

 

W przypadku gdy Rząd Polski podejmie działania dotyczące likwidacji pomników, to Gmina Głubczyce podejmie stosowne działania, celem usunięcia wizerunku postaci przedstawiającego żołnierza Armii Czerwonej.

 

W dniu 13 września 2016 r. Gmina Głubczyce przekazała Wojewodzie Opolskiemu koszt rozbiórki Pomnika Żołnierzy Armii Radzieckiej oraz obelisku z figurą Żołnierza sowieckiego z okresu II Wojny Światowej. Jednakże do dnia dzisiejszego Gmina nie otrzymała żadnej odpowiedzi co do możliwości usunięcia pomnika oraz obelisku. Koszt usunięcia dwóch pomników oszacowany został na ok. 100 tys. zł.

Data publikacji: 07-06-2017 14:47
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora