x
Wyszukaj w serwisie
x

Weź pożyczkę na oczyszczalnię

Pożyczka na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków


Informujemy o możliwości udzielenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

 

UWAGI OGÓLNE:

  1. Wniosek należy opracować z zachowaniem kolejności punktów i ich tytułów, w szczególnych wypadkach wpisując słowa „nie dotyczy” (wniosek złożony na formularzu zmodyfikowanym nie będzie rozpatrywany).

  2. Przed przystąpieniem do opracowania wniosku prosimy o zapoznanie się z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

  3. Wniosek, jak i inne dokumenty podpisuje (-ją) osoba(-y) upoważniona(-e) do reprezentowania wnioskodawcy.

CZYTAJ DALEJ (pdf):

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA:

http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/przydomowe-oczyszczalnie-sciekow-pozyczki-dla-osob-fizycznych

 

Data publikacji: 17-05-2017 14:22
Data modyfikacji: 17-05-2017 14:24
Polecamy