x
Wyszukaj w serwisie
x

Partnerstwo bez granic

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs „Partnerstwo bez granic”


Jego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez samorządy lokalne oraz instytucje i organizacje pozarządowe województwa opolskiego we współpracy z partnerami zagranicznymi.

 

Do Nagrody Marszałka „Partnerstwo bez granic” zgłaszać można inicjatywy realizowane na przestrzeni całego 2016 roku. Kapituła składająca się z przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich oceniać będzie inicjatywy realizowane  w trzech kategoriach:

 

  1. inicjatywy realizowane przez samorządy lokalne,
  2. instytucje publiczne,
  3. organizacje pozarządowe.

 

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Partnerstwo bez Granic” otrzymają inicjatywy wyróżniające się spośród innych innowacyjnym charakterem, angażujące wielu partnerów zagranicznych i krajowych, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców, a także takie, które mają możliwość kontynuacji w kolejnych edycjach.

 

Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się w kwietniu 2017 r. Szczegółowe kryteria oceny inicjatyw określa regulamin Nagrody. Zwycięskie inicjatywy zostaną nagrodzone finansowo. Urząd Marszałkowski zapewnia także pomoc organizacyjną dla inicjatyw o charakterze cyklicznym oraz patronat Marszałka.

 

Wnioski do udziału w konkursie składać można do dnia 20.03.2017 r.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO, ul. Żeromskiego 3, V piętro, tel. (77) 44 29 342, (77) 44 29 346, (77) 44 29 340.

 

PDFPartnerstwo bez granic - Regulamin Konkursu.pdf (87,83KB)
PDFPartnerstwo bez granic - Wzór zgłoszenia.pdf (76,23KB)
 

Data publikacji: 22-02-2017 14:23
Data modyfikacji: 22-02-2017 14:23