x
Wyszukaj w serwisie
x

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Marszalkowski Budzet Obywatelski 01.jpeg

 

Zadecyduj na co wydane zostaną pieniądze budżetowe. Zaplanuj, zgłoś, zagłosuj!


Marszałek Andrzej Buła wystosował list do mieszkańców województwa opolskiego, zachęcający wszystkich do udziału w pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

 

List został rozesłany m.in. do organizacji pozarządowych w regionie i samorządów lokalnych. W liście czytamy:

 

Drodzy mieszkańcy województwa opolskiego,
W tym roku po raz pierwszy zapraszamy Państwa do wspólnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu naszego województwa. Trzy miliony złotych przeznaczyliśmy na Marszałkowski Budżet Obywatelski, do którego już w lutym i marcu będziecie mogli Państwo składać swoje propozycje.

 

Budżet obywatelski to niezwykle ważna sprawa – to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy mogą czuć się współodpowiedzialni za to, co dzieję się w ich regionie. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które chcą włączyć się w ten proces współdecydowania. Zależy nam bardzo na aktywności oraz udziale ludzi młodych, dlatego inicjatywy mogą zgłaszać mieszkańcy już od 16 roku życia.

 

Pomysłów na wydanie pieniędzy przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski może być wiele. Będziemy czekali na pomysły zadań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych, ekologicznych i innych – ale zawsze takich, które wynikają z zadań samorządu województwa. Chcemy realizować projekty o zasięgu powiatowym, ale i szerszym – subregionalnym.

 

Będziemy się spotykać z mieszkańcami w każdym powiecie, bo przecież pieniądze z budżetu obywatelskiego są przeznaczone dla mieszkańców każdego z nich. Będziemy wyjaśniać wątpliwości, odpowiadać na pytania – a przede wszystkim zachęcać do aktywności. Bo sukces Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zależy właśnie od nas.

 

Zachęcam do zgłaszania projektów i współdecydowania o tym, które z nich zostaną zrealizowane. Mam nadzieję, że dzięki naszemu współdziałaniu powstanie wiele cennych inicjatyw ważnych nie tylko dla Waszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.

 

Czekamy na Wasze pomysły!

 

Andrzej Buła,
marszałek województwa opolskiego

 

Trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz pierwszy w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski. Na spotkaniu z dziennikarzami, 23 stycznia, marszałek województwa, Andrzej Buła, zaprezentował jego zasady.

 

Kwota budżetu podzielona została w równych częściach (600 tys. złotych) na pięć subregionów: miasto Opole i powiat opolski, powiat: nyski i brzeski, powiat: kluczborski, namysłowski, oleski, powiat: głubczycki, krapkowicki, prudnicki, powiat: strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski.

 

Zgłaszać będzie można zadania o charakterze kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Liczyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa.

 

 

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Opolskiego, który ukończył 16 lat. Dla poparcia zadania powiatowego trzeba zebrać 50 podpisów, dla subregionalnego – sto. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców odbywać się będzie od 13 lutego do 10 marca. Potem nastąpi ich weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna, badająca m. in. zgodność zadania z kompetencjami województwa, możliwość realizacji, rzeczywisty koszt wykonania, korzyści dla mieszkańców. Marszałek powołał w tym celu 20 osobowy zespół zadaniowy. Zachęcał, by u jego członków konsultować zasadność swoich pomysłów.

 

Do 11 kwietnia opublikowana zostanie lista zadań dopuszczonych do głosowania, a w dniach od 24 kwietnia do 19 maja odbędzie się – drogą mailową, korespondencyjną na adres UMWO lub do urn w UMWO i punktach konsultacyjnych – głosowanie mieszkańców. Głosować mogą ci, którzy ukończyli 16 rok życia. Ogłoszenie wyników planowane jest do 30 czerwca.

 

– Idea budżetu marszałkowskiego narodziła się w naszych głowach, ale pomysł i doświadczenia zaczerpnęliśmy od kolegów z małopolskiego urzędu marszałkowskiego. Na razie jesteśmy dwoma województwami w kraju, które takie budżety realizują 

– mówił marszałek Andrzej Buła. I podkreślał, że jest to szansa dla ludzi aktywnych zrzeszonych i niezrzeszonych, by dzielili się swoimi pomysłami.

 

– Wierzę, że Opolanie mają wiele ciekawych inicjatyw. To może być pomysł o charakterze ekologicznym, kulturalnym, sportowym, wędkarskim. W naszym regionie świetnie współpracują ze sobą ochotnicze straże pożarne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by skrzyknęły się dwie jednostki z sąsiadujących powiatów i wspólnie powalczyły o realizację zgłoszonej inicjatywy. Mają szansę na dofinansowanie w kwocie od 70 do 150 tys. złotych 

– powiedział marszałek Buła.

 

 

Harmonogram (kliknij)

Dokumenty do pobrania (kliknij)

 

Więcej na: www.budzet.opolskie.pl

Data publikacji: 01-02-2017 14:33
Data modyfikacji: 01-02-2017 14:34
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora