x
Wyszukaj w serwisie
x

Z wizytą u burmistrza - Anonimy

Dzięki uprzejmości TV Pogranicze / Marian Pospiszel


Rozmowę z Adamem Krupą przeprowadza Marian Pospiszel, właściciel TV Pogranicze. Tematem wywoławczym są nadesłane do TV Pogranicze anonimy.

Tematy poruszane w rozmowie:
- plac zabaw przy ul. Krakowskiej
- grodzenie śmietników
- słaba organizacja "przestrzeni" dla młodych
- troska o młodzież
- imprezy kulturalne
- place zabaw w mieście i na wsi
- opieka nad starszymi
- dewastacje przestrzeni miejskiej
- przystępowanie do projektów unijnych
- remonty w szkołach
- stadion miejski
- hala ZOKiS
- kryte baseny i realia małych miast, opłacalność
- ścieżki rowerowe
- rewitalizacja parku
- procedury rozstrzygania projektów unijnych
- plac do ćwiczeń w parku
- bezpłatny internet
- remont Stawu Łabędziego
- utwardzenie drogi od Świątyni Dumania do ul. Powstańców
- roboty drogowe, wykonawcy
- lokalny program rewitalizacji
- rewitalizacja Alei Śląskiej
- rewitalizacja Alei Lwowskiej (przy LO)
- projekt Niskiej Emisji

Data publikacji: 22-11-2016 14:37
Data modyfikacji: 22-11-2016 14:39