Zwycięzcą głosowania nad wyborem zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Głubczyce 2018 została  - Tężnia solankowa - Park Miejski w Głubczycach - na którą oddano 1006 ważnych głosów, kolejne miejsca - Ślizgaj się z nami - budowa lodowiska w Głubczycach - 496 ważnych głosów oraz Plac rekreacyjno-zabawowy w Głubczycach - 70 ważnych głosów.

x
Wyszukaj w serwisie
x

Unieszkodliwienie azbestu

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce – VII nabór” uzyskała dofinansowanie:


  • 50% - kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 54 435,91 zł;
  • 35% - kosztów kwalifikowanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 38 105,13 zł;
  • 15% - udział środków własnych Gminy Głubczyce z wysokości 16 330,78 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 108 871,82 zł.

Łącznie usunięto 225,10 Mg wyrobów zawierających azbest z 76 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 199,04 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

Data publikacji: 26-09-2016 16:12