x
Wyszukaj w serwisie
x

Ziemia piękna i żyzna

Gmina Głubczyce leży w rozległym obniżeniu między Sudetami i Karpatami, zwanym Bramą Morawską, na skraju Niziny Śląskiej i Gór Opawskich, dzięki temu pochwalić się może krajobrazami pięknymi jak z baśni…


Ale nie tylko uroda krajobrazu jest zaletą tej ziemi – to bowiem ziemia nie tylko bardzo piękna, ale i bardzo żyzna. Oczywiście, gdzie ziemia żyzna, tam kwitnie rolnictwo.

 

Gmina Głubczyce to gmina typowo rolnicza, a przesądziły o tym bardzo dobre warunki agroklimatyczne i agroekologiczne oraz wysoka bonitacja gruntów, dzięki którym ten obszar zaliczyć można do regionów słynących z warunków korzystnych dla rozwoju rolnictwa, takich jak Nizina Śląska, okolice Krakowa, Rzeszowa, Kalisza, Lubelszczyzny czy też Żuław. 

 

Urodzajne gleby, które powstały na utworach lessowych, zaliczane są do gleb pszennych dobrych i bardzo dobrych. Sprzyjały osadnictwu, co spowodowało stopniowe wylesianie terenu i rozwój produkcji rolnej. Blisko 80 proc. obszaru gminy stanowią użytki rolne. Obszar ten odznacza się także korzystnymi warunkami agroklimatycznymi: średnia temperatura roczna wynosi około 8 st. C, okres gospodarczy trwa 260 dni, a okres wegetacyjny 220 dni, przy 600-650 mm opadów rocznych, gwarantujących prawidłowy wzrost roślin. Warunki te predysponują gminę do uprawy roślin o wysokich wymaganiach glebowych ze szczególną preferencją pszenicy, buraków cukrowych, rzepaku ozimego, jęczmienia i kukurydzy na ziarno, z uwzględnieniem osiągania wysokiej wydajności w porównaniu z innymi regionami kraju. 

 

Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa roślin przy znacznym ograniczaniu stanu zwierząt gospodarskich jako działu produkcji zwierzęcej. Obszarowo największą jednostkę stanowi firma TOP FARMS Spółka z o.o. w Głubczycach, użytkująca 6500 ha gruntów. Działalność rolniczą prowadzi siedem rolniczych spółdzielni produkcyjnych gospodarujących na 2800 ha i nieliczne gospodarstwa rodzinne, które – poprzez zakup i dzierżawę ziemi – zwiększają swoje powierzchnie. 

 

Tak jak w całym kraju, tu także obserwuje się tendencję do zanikania małych gospodarstw i do rezygnowania z gruntów rolnych przez osoby niezwiązane z rolnictwem. Mimo świetnych warunków dla rolnictwa, na terenie Głubczyc przetwórstwo rolno-spożywcze ogranicza się do dwóch zakładów zajmujących się przerobem skupowanego mleka. To wynik dawnego niedoinwestowania obszaru gminy w zakresie potencjału przetwórczego, co dziś ma negatywny wpływ na liczbę miejsc pracy, a gminę plasuje w gronie baz surowcowych, z których płody rolne wywozi się w inne regiony kraju. 

 

Ale sytuacja się zmienia, bowiem władze samorządowe usilnie zabiegają o pozyskanie terenów inwestycyjnych oraz inwestorów strategicznych z preferencją dla przetwórstwa rolno-spożywczego, oferując posiadane zasoby pod rozwój inwestycji w tym zakresie. 

 

To wielka szansa gminy Głubczyce, ale i wielka szansa dla tych, którzy tutaj zainwestują!

 

Źródło: (TS) / Gmina Polska, wyd. Nr 8 (39) sierpień 2016, s. 12.

Data publikacji: 22-09-2016 08:34
Data modyfikacji: 22-09-2016 08:36
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg