Zwycięzcą głosowania nad wyborem zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Głubczyce 2018 została  - Tężnia solankowa - Park Miejski w Głubczycach - na którą oddano 1006 ważnych głosów, kolejne miejsca - Ślizgaj się z nami - budowa lodowiska w Głubczycach - 496 ważnych głosów oraz Plac rekreacyjno-zabawowy w Głubczycach - 70 ważnych głosów.

x
Wyszukaj w serwisie
x

Elektroenergetyka

W Głubczycach znajduje się Główny Punkt Zasilania z dwoma transformatorami 16 MVA. Z GPZ Głubczyce wyprowadzone są ciągi kablowe i napowietrzne 15 kV o łącznej długości 178,16 km. Ponadto na terenie gminy znajduje się 129 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym 39 stacji transformatorowych zasilających miasto Głubczyce. Zakład Energetyczny Opole S.A. Rejon Kędzierzyn-Koźle, który jest dostawcą energii, zasila również 15 stacji transformatorowych, będących w eksploatacji innych użytkowników. Wymienione stacje transformatorowe zasilają na terenie gminy 135,4 km sieci napowietrznej NN, 14,2 km sieci kablowej NN i 81,5 km sieci oświetleniowej.

Na terenie miasta znajduje się kilkanaście kotłowni lokalnych zaopatrujących budownictwo wielorodzinne. Produkcję oraz dystrybucję ciepła na terenie miasta prowadzą Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach, Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Zakłady Piwowarskie S.A.

Data publikacji: 15-07-2011 09:39