x
Wyszukaj w serwisie
x

Szansa na dotacje

Zaproszenie na spotkanie zorganizowane przez Fundację "Inwestujemy w Przyszłość"


Fundacja Inwestujemy w Przyszłość zaprasza bardzo serdecznie organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz grupy nieformalne z terenu powiatu głubczyckiego na spotkanie informacyjne odnośnie Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2016”.

 

Na zaproszenie Fundacji do Głubczyc przyjadą przedstawiciele Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia z Opola, będący Operatorami Konkursu „Równać Szanse” w województwie opolskim.
 

Termin: 30.09.2016 r. / piątek
Godzina: 14:30 - 17:30
Miejsce: Klub "Na skrzyżowaniu" (Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, ul. Kościuszki 24)

 

Tematy poruszane podczas spotkania:
a) cele i założenia programu „Równać Szanse” – co trzeba wiedzieć o programie zanim przystąpi się do wypełniania wniosku o dofinansowanie 
b) kryteria formalne – wymogi jakie trzeba spełnić, aby aplikować do Programu; najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć; ważne terminy oraz dokumenty 
c) kryteria merytoryczne – co trzeba wiedzieć, aby powstał dobry projekt do Programu Równać Szanse; gdzie szukać inspiracji i pomysłów; jak zaplanować dobry budżet i harmonogram projektu 
d) generator wniosków aplikacyjnych bez tajemnic – krok po kroku... od logowania do złożenia wniosku, indywidualne konsultacje dla chętnych osób z pomysłami
 

BY SPOTKANIE W GŁUBCZYCACH DOSZŁO DO SKUTKU POTRZEBNE JEST MIN. 10 OSÓB, DLATEGO OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY. Chęć udziału w spotkaniu (imiona i nazwiska osób, nazwa organizacji, telefon oraz mail kontaktowy) prosimy przesyłać na adres: przedsiebiorczosc.ogl@gmail.com
 
*można zgłaszać po kilka osób z danej organizacji

Lucyna Głogiewicz

Stopka-Przedsiebiorczosc-OGL.jpeg


O Fundacji

Fundacja Inwestujemy w Przyszłość została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Opolu w dniu 27.11.2014 r., ale wcześniej działaliśmy jako grupa nieformalna, a właściwie nawet dwie.

Oprócz Głubczyc i powiatu głubczyckiego działamy również w Opolu. Jesteśmy tam znani głównie jako organizatorzy II i III edycji Opolskich Warsztatów Biznesu. Grupy nieformalne "Przedsiębiorczość OGL" i „Przedsiębiorczość Opolskie” oraz Fundacja są to inicjatywy prywatne.

 

Cele Fundacji:

  1. Edukacja obywatelska, promocja przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej
  2. Promocja regionu i jego walorów edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowych i innych
  3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  6. Wspieranie i organizowanie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowanie
  7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży
  8. Wspierania idei wolontariatu, promocja i organizacja wolontariatu
  9. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki zarządzania talentami, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego i innych zgodnych z celami fundacji
  10. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych

 

Przedsiębiorczość OGL:

https://www.facebook.com/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-OGL-262564137218701/timeline/

Przedsiębiorczość Opolskie (pierwszy post w dniu 29 września 2013 roku) - strona dla Opola:

https://www.facebook.com/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-Opolskie-1405160886380115/?fref=nf

Data publikacji: 21-09-2016 08:42
Data modyfikacji: 22-09-2016 09:20