x
Wyszukaj w serwisie
x

Karta projektu rewitalizacyjnego do "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020"

Mapa obszaru rewitalizacji Głubczyce.jpeg

 

Szanowni Państwo,

W ramach pracy nad "Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020", po analizie czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych i technicznych wyznaczono obszar rewitalizacji.

 

Obszar ten obejmuje następujące ulice Głubczyc:
- ul. Bałuckiego
- ul. Bytomska
- ul. Gliwicka
- ul. Klasztorna
- ul. Kozielska
- ul. Kręta
- ul. Marka
- ul. Moniuszki (nr nieparzyste od 1 do 13)
- ul. Piastowska
- ul. Plac Stawowy
- ul. Plac Zgody (bez nr 8)
- ul. Przyrowie
- ul. Ratuszowa (nr nieparzyste od 9 do 39)
- ul. Staszica
- ul. Warszawska
- ul. Wiejska
- ul. Zacisze
- ul. Zakonna

Uwaga: Powyżej znajduje się mapa poglądowa prezentująca obszar rewitalizacji.

Karta zadania rewitalizacyjnego to Państwa propozycja zadań jakie powinny być zrealizowane w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020" w wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Mogą to być zadania remontowo-budowlane, przedsięwzięcia o charakterze społecznym czy też np. wspierające rozwój przedsiębiorczości. Zadania te mogą zgłaszać mieszkańcy, właściciele budynków (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.
Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne).
Istotne jest, że umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w Programie Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014- 2020 w ramach Działania 10.2 RPO WO.

PROPOZYCJE ZADAŃ MOŻNA SKŁADAĆ DO 23 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 

Wypełnione karty projektów można przesłać pocztą elektroniczną na adres: , dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 16.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ

 

DOCKarta projektu.doc (104,00KB)
PDFKarta projektu.pdf (113,08KB)

 

FUNDUSZE-stopka-2.jpeg

Data publikacji: 16-09-2016 13:17
Data modyfikacji: 17-10-2016 09:23
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora