x
Wyszukaj w serwisie
x

O projekcie

 

Gmina Głubczyce przystąpiła do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Została zatem zawarta umowa pomiędzy Województwem Opolskim, a Gminą Głubczyce dotycząca udzielenia dotacji celowej na opracowanie powyższego programu, wyłonionego w ramach konkursu dotacji Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji.

 

Rewitalizacja - to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe oraz kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji.
Efektem tego procesu jest poprawa jakości życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze oraz odbudowa więzi społecznych.

 

Gmina Głubczyce prowadziła już proces rewitalizacji na obszarze miasta, dzięki czemu udało się wiele zrealizować zarówno w strukturze przestrzennej miasta, jak i w kwestiach społecznych.

W związku z powyższym, w ramach dalszego progresu miasta ponownie podjęto decyzję o opracowaniu Programu Rewitalizacji dla kolejnego obszaru na terenie miasta Głubczyce.

 

Przygotowany dokument będzie całościowo traktować rewitalizację, jako proces kompleksowy, uwzględniający zarówno aspekty gospodarcze, infrastrukturalne, jak również społeczne.

 

 

 

 

 

 

 

 


FUNDUSZE-stopka-2.jpeg

Data publikacji: 14-09-2016 14:26
Data modyfikacji: 21-09-2016 15:30
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg