x
Wyszukaj w serwisie
x

Program Rewitalizacji miasta Głubczyce

Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020”

Burmistrz Głubczyc zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020”

 

Zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonego dokumentu.

Dokument zostanie wyłożony do wglądu począwszy od dnia 7 października 2016 roku:

 • W wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, ul Niepodległości 14,
  48-100 Głubczyce, w godz. pracy Urzędu, tj. w poniedziałek w godz.: 7.30 – 17.00, we wtorek, środę, czwartek w godz.: 7.30 – 15.30, w piątek w godz.: 7.30 – 14.00, pok. nr 16;
 • w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.glubczyce.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na stronie internetowej www.bip.glubczyce.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 7.10.2016 r. do 21.10.2016 r.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej:

 • bezpośrednio lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Głubczycach, ul Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
 • drogą mailową na adres:

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Głubczyce.

 

PDFPROJEKT - LPR Głubczyce.pdf (4,70MB)
 

Sprawozdanie z konferencji (debaty) z dnia 4 października 2016 r.

 

W dniu 04.10.2016r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej - HOTEL DOMINO w Głubczycach przy ul. Słowackiego 3, 48-100 Głubczyce odbyła się konferencja (debata) podsumowująca przygotowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

Spotkanie odbyło się w formie debaty. Podczas konferencji została przedstawiona procedura przygotowywania projektu rewitalizacji. Omówiono jej główne cele oraz podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z tym procesem. Następnie zaprezentowano przygotowany projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020”. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjne związane z „Lokalnym Programem miasta Głubczyce do roku 2020” (teczka, notes, długopis, prezentacja w wersji papierowej). W czasie konferencji zapewniono catering obsługiwany przez firmę zewnętrzną.

 

 

Spot telewizyjny-"Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020"

Konferencja (debata) podsumowująca - 4 października br. godz. 11:00 - sala konferencyjna Hotelu DOMINO, ul. Słowackiego 3, 48-100 Głubczyce

W dniu 4 października 2016 r. o godzinie 11:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, do sali konferencyjnej Hotelu DOMINO, przy ul. Słowackiego 3, 48-100 Głubczyce, na konferencję (debatę) podsumowującą przygotowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020". Spotkanie będzie podsumowaniem procesu pracy nad Programem Rewitalizacji wraz z omówieniem gotowego projektu.

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych, warsztatów z dnia 22 września 2016 r.

 

W dniu 22.09.2016r. o godzinie 16.00 w sali nr 23 Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, odbyły się konsultacje społeczne, warsztaty z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami Głubczyc oraz Wykonawcą projektu w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

Spotkanie odbyło się w formie warsztatów i konsultacji. Wspólnie określone zostały mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla obszaru zdegradowanego. Wynikiem tej diagnozy była analiza SWOT. Następnie składane były propozycje zadań jakie można by zrealizować na wcześniej wyznaczonym obszarze miasta Głubczyce.

Wynikiem czego będą sprecyzowane zadania złożone na kartach projektu do Programu Rewitalizacji.  

 

 

Karta projektu rewitalizacyjnego do "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020"

 

Mapa obszaru rewitalizacji Głubczyce.jpeg

 

Szanowni Państwo,

W ramach pracy nad "Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020", po analizie czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych i technicznych wyznaczono obszar rewitalizacji.

 

Obszar ten obejmuje następujące ulice Głubczyc:
- ul. Bałuckiego
- ul. Bytomska
- ul. Gliwicka
- ul. Klasztorna
- ul. Kozielska
- ul. Kręta
- ul. Marka
- ul. Moniuszki (nr nieparzyste od 1 do 13)
- ul. Piastowska
- ul. Plac Stawowy
- ul. Plac Zgody (bez nr 8)
- ul. Przyrowie
- ul. Ratuszowa (nr nieparzyste od 9 do 39)
- ul. Staszica
- ul. Warszawska
- ul. Wiejska
- ul. Zacisze
- ul. Zakonna

Uwaga: Powyżej znajduje się mapa poglądowa prezentująca obszar rewitalizacji.

Karta zadania rewitalizacyjnego to Państwa propozycja zadań jakie powinny być zrealizowane w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020" w wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Mogą to być zadania remontowo-budowlane, przedsięwzięcia o charakterze społecznym czy też np. wspierające rozwój przedsiębiorczości. Zadania te mogą zgłaszać mieszkańcy, właściciele budynków (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.
Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne).
Istotne jest, że umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w Programie Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014- 2020 w ramach Działania 10.2 RPO WO.

PROPOZYCJE ZADAŃ MOŻNA SKŁADAĆ DO 23 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 

Wypełnione karty projektów można przesłać pocztą elektroniczną na adres: , dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 16.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ

 

DOCKarta projektu.doc (104,00KB)
PDFKarta projektu.pdf (113,08KB)
 

TV POGRANICZE - Informacje dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020

Relacja w wiadomościach z dnia 13.09.2016 r., od 1:40 do 4:41 minuty.

Konsultacje społeczne, warsztaty - 22 września br. godz 16:00 - Sala nr 23 Urząd Miejski w Głubczycach

Od 16 do 23 września 2016 r. trwać będzie nabór propozycji projektowych do "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020".

Propozycje projektów będzie można składać w wersji papierowej i elektronicznej.

 

W dniu 22 września br. o godzinie 16:00 zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Głubczycach- sala nr 23, na konsultacje społeczne, warsztaty, dotyczące zadań które mogą być ujęte w Programie Rewitalizacji.

 

 

Sprawozdanie ze spotkania  informacyjno-konsultacyjnego z dnia 8 września 2016 r.

 

W dniu 08.09.2016r. o godzinie 16.30 w sali nr 23 Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce odbyło się spotkanie informacyjno - konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi,  przedsiębiorcami, mieszkańcami oraz Wykonawcą projektu w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

Spotkanie miało formę prezentacji, w której określono czym jest proces rewitalizacji, na jakiej podstawie wyznacza się obszar zdegradowany i jakie będą główne cele procesu rewitalizacji. Przeprowadzono również proces ankietyzacji mający na celu dalszą ingerencję w program.

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - 8 września br. godz 16:30 - Sala nr 23 Urząd Miejski w Głubczycach

 

W związku z przystąpieniem Gminy Głubczyce do opracowania  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce do roku 2020 ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020, zapraszamy Państwa w dniu 8 września 2016 r. na godzinę 16:30 do Urzędu Miejskiego w Głubczycach- sala nr 23, na spotkanie informacyjno- konsultacyjne.

W ramach spotkania zostanie omówiona metodologia opracowania programu, zasady wypełnienia kwestionariuszy osobowych oraz tryb składania propozycji zadań do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce do roku 2020”. 

 

 

Ankieta diagnostyczna dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji

 

Gmina Głubczyce przystąpiła do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce do roku 2020”. To wieloletni plan przedsięwzięć, które będą realizowane na wyznaczonym obszarze Miasta. Zgodnie z wytycznymi Program Rewitalizacji może obejmować wyłącznie obszar miejski.

Zamieszczona poniżej ankieta diagnostyczna służy wyznaczeniu obszaru rewitalizacji. Obszarem takim mogą być miejsca, gdzie występują problemy społeczne takie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, a jednocześnie odczuwalne są negatywne zjawiska związane np. z brakiem lub złym stanem odpowiedniej  infrastruktury.

Poznanie Państwa zdania w kwestii potrzeby rewitalizacji wybranych obszarów naszego Miasta pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców.

Wypełnione ankiety można przesłać pocztą elektroniczną na adres: ,  dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 16.


Ankieta do wypełnienia on line (formularz google)


DOCAnkieta LPR miasta Głubczyce do roku 2020.doc (354,00KB)
PDFAnkieta LPR miasta Głubczyce do roku 2020.pdf (585,23KB)

 

 

 


FUNDUSZE-stopka-2.jpeg

Data publikacji: 14-09-2016 14:24
Data modyfikacji: 17-10-2016 09:04
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg